Projekty

FENG

  MATIC SA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych modułów do systemu Financial Trail V3, opartych o analizę dużych...

SZYBKA ŚCIEŻKA

MATIC SA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka Tytuł projektu:...

INFOSTRATEG

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG Tytuł projektu: System WykrywAnia dezinfoRmacji metOdami sztucznej inteliGencji. Cel Projektu: Rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących...