zarządzanie danymi
i analiza

Archiwa cyfrowe

Kompleksowe rozwiązania do budowania archiwów cyfrowych dla przedsiębiorstw i jednostek administracji państwowej.

Wydajne bazy danych i rozwiązania sprzętowe

Systemy zarządzania bazami danych przy zachowaniu ultraszybkiej wydajności.

Hurtownie danych i systemy klasy Big Data

Oferujemy produkty i usługi związane z projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem hurtowni danych.

Narzędzia raportowe (BI)

Rozwiązania klasy Business Intelligence (BI) pozwalające na konsolidację danych z różnych systemów informatycznych organizacji.