Infrastruktura
informatyczna

Serwery

Dobór odpowiedniego serwera lub grupy serwerów pod odpowiednią aplikację, w ramach współpracy z wiodącymi firmami informatycznymi.

Macierze dyskowe

Oferujemy macierze dyskowe zapewniające wysoki poziom w zagospodarowaniu zasobów dyskowych przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na awarie sprzętowe.

Biblioteki taśmowe

Sprzęt najwyższej klasy umożliwiający obieg dokumentów i procesów biznesowych w postaci elektronicznej.

Wirtualizacja

Możliwość uruchamiania jednocześnie wielu różnych systemów operacyjnych na jednym serwerze.

Systemy operacyjne i bazy danych

Dobrze dobrane systemy operacyjne oraz bazodanowe zapewniają zachowanie wydajności na odpowiednim poziomie.

Projektowanie i wykonywanie dedykowanych systemów informatycznych

Całościowa realizacja projektów, począwszy od fazy analizy potrzeb, poprzez produkcję, a kończąc na wdrożeniu systemu.

Systemy do zarządzania infrastrukturą IT

Wykorzystanie sprawdzonych technologii w celu sprawnego monitorowania i automatyzacji wszystkich elementów środowiska.

Systemy Backup

Dobrze dobrane systemy operacyjne oraz bazodanowe zapewniają zachowanie wydajności na odpowiednim poziomie.