Technika operacyjna
i informatyka śledcza

Systemy analizy śledczej

Systemy służące do analizy i wizualizacji danych, wspierające analityków kryminalnych i służby specjalne.

Standaryzacja i analiza danych finansowych

Oprogramowanie FinancialTrail do zwalczania przestępstw gospodarczych dla analityków śledczych

Analiza danych retencyjnych w komunikacji GSM

Wielofunkcyjne rozwiązania dedykowane szczegółowej analizie bilingów GSM.

Biały wywiad (rozwiązania OSINT)

Rozwiązania Open Source Intelligence do pozyskiwania informacji i prowadzenia dochodzeń w Internecie.

Monitorowanie strumieni danych (COM-INT)

Wsparcie dla pełnego cyklu zbierania danych dla rozpoznania i wywiadu elektronicznego

System wykrywania i ochrony przed dronami

Systemy wykrywania i ochrony przed dronami, produkowane przez firmę MyDefence, której oferta skierowana jest głównie do sił zbrojnych, policji i innych służb porządkowych.