ZARZĄD

Prof.dr hab.inż. Aleksander Nawrat  

Prezes Zarządu

Aleksander Nawrat – Ukończył matematykę stosowaną na Wydziale Matematyczno – Fizycznym (1994) oraz informatykę (2000) na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W latach 1994–1995 w ramach stypendium naukowego odbywał staże na University of Exeter w Wielkiej Brytanii. W roku 2000 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, które ukończył z wyróżnieniem (2002) zdobywając stopień doktorski. W latach 2002–2010 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sterowania i Robotyki, Instytutu Automatyki na Politechnice Śląskiej. W 2010, po obronie pracy habilitacyjnej, otrzymał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Profesorem zwyczajnym został w 2015 r. Przez wiele lat współpracował i pełnił stanowisko członka Zarządu, Kierownika jednostki organizacyjnej zajmującej się informacjami niejawnym i Zastępcy Dyrektora Naczelnego (Deputy CEO)  w WASKO SA. Profesor Aleksander Nawrat jest wieloletnim pracownikiem Politechniki Śląskiej. Pełni m.in. funkcję dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa  Politechniki Śląskiej, jest także przewodniczącym Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jadwiga Chabros

Wiceprezes Zarządu

Jadwiga Chabros – Posiada ponad 30 lat doświadczenia na rynku informatycznym – zaczynała jako programista i administrator  systemow Unix Silicon Graphics .   Zaangażowana operacyjnie w rozwój Matic przez ostatnie 3 dekady. Współpracuje z wiodącymi korporacjami międzynarodowymi w branży IT – między innymi: IBM, HP, Lenovo, Microsoft. W ramach spółki odpowiadała za sprzedaż i dostarczenie rozwiązań informatycznych dla najbardziej wymagających klientów w polskim sektorze publicznym i prywatym. Prowadziła projekty dla  mediów, domów wydawniczych, instytucji kultury, sektora publicznego itp.  Realizowała  projekty w obszarze digitalizacji min. dóbr kultury . W ciągu swojej kariery zawodowej  nadzorowała  szereg projektów realizujących w praktyce ideę transformacji cyfrowej instytucji publicznych i prywatnych w Polsce.

Aleksander Goszczycki

Wiceprezes Zarządu – Kierownik Jednostki Organizacyjnej  d.s. informacji niejawnych

Aleksander Goszczycki –  Ekspert w obszarze procesowego podejścia do informatyki.  Ma ponad 20 lat doświadczeń́ w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania w skomplikowanych projektach informatycznych. W ciągu swojej kariery zawodowej uczestniczył w realizacji takich projektów jak uruchomienie pierwszego w Polsce systemu płatności przez Internet w eCard SA, wdrożenie systemu klasy CRM (“Błękitna Linia”) w grupie Orange, wdrożenie centralnego systemu zarządzania sprzedażą na stacjach paliw PKN ORLEN i innych.  W ostatnich latach prowadzi dział rozwiązań specjalnych w Matic w ramach którego zrealizował szereg projektów w zakresie analizy kryminalnej podnosząc znacznie poziom technologiczny zespołów pracujących z danymi w organizacjach o kluczowym znaczeniu dla Bezpieczeństwa Państwa. W trakcie pracy zawodowej przeszedł szereg certyfikacji i szkoleń