Projekty
badawczo-rozwojowe

Od początku istnienia Matic SA prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową (B+R) w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki.

Prowadzenie projektów badawczo rozwojowych pozwala nam na tworzenie innowacyjnych produktów, dzięki którym nasi klienci zyskują przewagę, a my jesteśmy cenionym oraz wiarygodnym partnerem biznesowym i naukowym.

Z uwagi na nacisk jaki firma kładzie na działania badawcze i rozwojowe, w Matic SA został utworzony dział, zajmujący się tworzeniem i rozwojem innowacyjnych produktów. Jego działalność obejmuje prace badawcze i rozwojowe: nad systemami optymalizacji danych, w szczególności wykorzystaniem elementów przetwarzania dużych zbiorów danych w procesie analizy kryminalnej. W zespole posiadamy wysokiej klasy specjalistów z zakresu analizy biznesowej i inżynierów technicznych, jak również doświadczonych programistów pracujących w różnych technologiach. Opracowywane przez nasz dział B+R systemy bazują na najlepszych praktykach informatycznych, dzięki czemu mamy pewność, że wytworzone rozwiązania będą w stanie sprostać wymaganiom, utrzymując jednocześnie wysoki poziom wydajności oraz zoptymalizowane wymagania dotyczące wydajności. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom w technologii informatycznej, kładziemy duży nacisk na mobilność, dając użytkownikom możliwość korzystania z zasobów w wygodny sposób, w dowolnym miejscu i czasie. W ramach działu prowadzone są między innymi takie prace jak:

  • Opracowanie systemów do analizy przepływów finansowych, standaryzacji danych transakcyjnych i zaawansowanej analityki finansowej w celu przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym
  • Prace nad systemami optymalizacji procesów biznesowych, w szczególności wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji w systemach zapewniających usprawnienie procesów oraz modelowanie i prognozowanie zjawisk;
  • Prace na rzecz systemów integracji informacji w pasażerskich sieciach lotniczych dla potrzeb realizacji procesów bezpieczeństwa Państwa
  • Opracowanie analiz dotyczących zagrożeń i cyberbezpieczeństwa w komunikacji mobilnej – w szczególności korzystania z sieci GSM oraz smartfonów

Działalność badawczo-rozwojowa Matic SA często prowadzona jest we współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami technicznymi oraz firmami komercyjnymi, czego rezultatem są patenty, publikacje i wystąpienia na konferencjach naukowych pracowników firmy, zawierające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie technologii informacyjnych.