SZYBKA ŚCIEŻKA

Projekty

MATIC SA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Tytuł projektu:

Opracowanie narzędzia do zwalczania przestępstw finansowych
w obrocie gospodarczym, opartego o innowacyjne metody przetwarzania i wizualizacji dużych zbiorów danych.

Cel Projektu:

Opracowanie znacząco ulepszonego produktu dedykowanego do walki z przestępczością finansową
w obrocie gospodarczym -mAnalyser2, opartego o innowacyjne metody przetwarzania i wizualizacji dużych zbiorów danych.

Opis i planowane efekty:

Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R, w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci znacząco ulepszonego produktu – opartego na 3 innowacyjnych modułach systemu mAnalyser2, dedykowanego do walki
z przestępczością finansową w obrocie gospodarczym. Opracowany system umożliwi radykalne skrócenie czasu analiz finansowych, przesunie ciężar pracy analityków z ładowania i harmonizacji danych na ich faktyczną analizę za pomocą technologii opartych o wizualizację 3D wykonywaną za pomocą procesorów graficznych, wspartych wynikami badań sieci społecznych oraz wbudowanymi funkcjami eksperckimi.

Produkt adresowany będzie na rynek krajowy i międzynarodowy, do odbiorców instytucji publicznych, zwalczających przestępstwa gospodarcze.

Projektowane rozwiązanie nie posiada bezpośredniej konkurencji – brak jest rozwiązań o podobnym poziomie złożoności i funkcjonalnościach, obecnie niedostępnych u innych producentów, a sam rezultat projektu będzie stanowił odpowiedź na zdiagnozowane, dotychczas nierozwiązane problemy związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej, która w ostatnich latach bardzo ewaluowała.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnych modułów systemu, opartych o zaawansowane technologicznie rozwiązania jak elastyczne mechanizmy filtrowania i modelowania danych, algorytmy do analizy dużych zbiorów danych czy mechanizmy ich wizualizacji wzbogacone o wiedzę ekspertów z dziedziny przestępczości gospodarczej.

Wyniki realizacji projektu zostaną wdrożone przez Wnioskodawcę w okresie 3 lat od zakończenia prac poprzez wdrożenie rezultatów prac we własnej działalności.

Termin realizacji: lata 2020- 2022

Wartość projektu: 7 197 195,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 318 317,00 PLN