FENG

Projekty

 

MATIC SA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnych modułów do systemu Financial Trail V3, opartych o analizę dużych zbiorów danych w celu zwiększenia skuteczności wykrywania anomalii w transakcjach finansowych.

Głównym celem projektu będzie opracowanie w ramach modułu B+R innowacyjnych modułów do systemu Financial Trail V3, opartych o analizę dużych zbiorów danych w celu zwiększenia skuteczności wykrywania anomalii w transakcjach finansowych. Głównym problemem, który rozwiązuje Financial Trailv3 jest analiza ciągle rosnącej ilość danych z jaką analitycy muszą się mierzyć na co dzień, oraz ich duża złożoność i różnorodność. Projektowana wersja oprogramowania pozwoli na łatwe i szybkie analizowanie tych danych oraz poprawi możliwość autonomicznego wykrywania nieprawidłowości bazując na różnego rodzaju danych przetwarzanych w aplikacji.

 

Produkt adresowany będzie na rynek krajowy i międzynarodowy, do odbiorców instytucji publicznych, zwalczających przestępstwa gospodarcze.

Wartość projektu: 7 256 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 038 250,00 PLN