Zarząd MATIC SA podjął decyzję o wyodrębnieniu działalności  w zakresie obsługi informatycznej małych linii lotniczych pod nazwą PNR GO jako podmiotu realizującego usługi na rynku nie  związanym  bezpośrednio z usługami i tworzeniem oprogramowania informatycznego dla sektora publicznego . Do wglądu plik opisujący wyodrębnienie.

Plan_Podzialu