Zarządzanie danymi i analiza

Szczegóły oferty

Zarządzanie danymi i analiza

Szczegóły

Archiwa cyfrowe

Szczegóły oferty

Matic SA ma silne kompetencje w zakresie budowania archiwów cyfrowych – zarówno dla przedsiębiorstw, jak również jednostek administracji państwowej. Budowane przez nas archiwa mogą przechowywać digitalizowane materiały w dowolnym formacie – zaczynając od archiwów dokumentów – czy to archiwów państwowych, dokumentów sądowych czy też dokumentacji księgowej lub operacyjnej przedsiębiorstwa, przez materiały audio, aż po nagrania video i rozwiązania klasy MAM/DAM.

Rozwiązania oferowane przez Matic SA są kompleksowe – zaczynając od analizy wymagań, przez dobór efektywnej platformy sprzętowej, urządzeń digitalizujących (np. skanerów) oraz bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych aż do warstwy dedykowanego oprogramowania:

 • Doradztwo w zakresie sposobu stworzenia archiwum informacji cyfrowych
 • Dobranie sprzętu i metod digitalizacji posiadanych zbiorów
 • Dostawa architektury sprzętowej – z włączeniem bibliotek pamięci oraz koncepcji ich rozszerzania w miarę rozbudowy archiwum
 • Stworzenie koncepcji udostępniania informacji i ich elastycznego opisywania za pomocą metadanych, w zależności od typu zbiorów oraz wymaganej charakterystyki ich opisu (w tym metody pół – automatyczne)
 • Portale typu web pozwalające na udostępnienie posiadanych informacji wskazanym użytkownikom lub też szerszej publiczności – w sieci Internet.
 • Mechanizmy raportowania i audytowania dostępu do zbiorów cyfrowych przez upoważnionych użytkowników

Wydajne bazy danych i rozwiązania sprzętowe

Szczegóły oferty

Ekstremalne systemy przetwarzania transakcji muszą obsługiwać dziesiątki tysięcy użytkowników współbieżnych przy zachowaniu ultraszybkiej, nieprzerwanej wydajności na efektywnych kosztowo platformach opartych na standardach.

Wychodząc naprzeciwko wymaganiom dotyczącym zarządzaniem i magazynowaniem danych oraz transakcjami, proponujemy Państwu wysokowydajne systemy bazodanowe lidera tej branży – firmy IBM. W naszej ofercie znajdziecie Państwo systemy takie jak Adaptive Server Enterprise (ASE) oraz rozwiązania sprzętowe jak m.in. IBM WebSphere DataPower Integration Appliance XI52 lub Neteeza.

Hurtownie danych i systemy klasy Big Data

Szczegóły oferty

Oferujemy produkty i usługi związane z projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem hurtowni danych.

Korzystamy z produktów uznanych producentów:

 • Bazy danych: IQ Sybase, DB2 IBM, MS SQL
 • Appliance: Netezza IBM, SAP HANA, Oracle Exadata
 • ETL: IBM InfoSphere, MS SQL Server Integration Services, SAP NetWeaver BW
 • BI: Cognos IBM, QlikView

Realizujemy projekty kompletnych hurtowni danych, jak również realizacji wybranych obszarów:

 • Data Marts
 • Warstwy analityczno-raportowej ETL – pobrania z systemów źródłowych, obróbka danych (poprawa jakości, zapewnienie spójności, profilowanie) do załadowania do hurtowni

Zaprojektowanie hurtowni danych wymaga opracowania modelu danych. Model danych jest fundamentem logicznym hurtowni i znacząco wpływa na jej jakość i efektywność. Oferujemy szereg modeli branżowych (m.in. bankowość i ubezpieczenia, sektor publiczny, przemysł, opieka zdrowotna), które pozwalają na szybkie wykorzystanie dobrych praktyk różnych sektorów

Warto zwrócić uwagę na rozwiązania „appliance“ – kompletne hurtownie danych zawierające jako jeden produkt: sprzęt, bazę danych i niezbędne oprogramowanie wraz z BI. Dla wielu zastosowań takie hurtownie sprawdzają się znakomicie – cechuje ich bardzo duża wydajność, szybki czas wdrożenia oraz stosunkowo niski koszt utrzymania.

Narzędzia BI: oferujemy praktyczne rozwiązania z zakresu analizy i hurtowni danych pozwalające na łatwy, a jednocześnie nieograniczony dostęp do posiadanych przez firmę danych przez użytkowników biznesowych. Doskonale rozumiemy, że wartość mają mechanizmy raportowania i agregowania danych do poziomu dashboardów i syntetycznych wskaźników, które pozwalają na wyciągnięcie praktycznych wniosków z wielości informacji zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie których można podjąć lepsze decyzje biznesowe.

Matic SA oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania danymi:

 • Ekstrakcji danych z systemów źródłowych
 • Transformacji danych do oczekiwanego modelu docelowego
 • Ładowania danych do hurtowni
 • Reguł czyszczenia i walidacji danych
 • Tworzenia opisów metadanych oraz reguł opisywania informacji źródłowych

Oferujemy rozwiązania oparte na technologii IBM Infosphere, SAP DataServices, QlikView oraz produkty Open Source. Dzięki wykorzystywaniu wysoko wydajnych rozwiązań wdrażane przez nas rozwiązania pracują efektywnie niezależnie od ilości systemów źródłowych oraz wielkości przetwarzanych informacji

Systemy klasy BIG DATA

Ilość informacji przechowywanych w systemach informatycznych zwiększa się w astronomicznym tempie. Popularyzacja urządzeń mobilnych wraz z informatyzacją nowych dziedzin życia powoduje, że konieczne jest wdrożenie nowych metod pracy z danymi.

W Matic SA obszar BIG DATA definiujemy w ramach 4 głównych problemów, które organizacje muszą rozwiązywać, aby skutecznie pracować z danymi:

 1. Możliwość efektywnej pracy z dużymi wolumenami danych za pomocą nowoczesnych rozwiązań baz kolumnowych lub rozwiązań zintegrowanych (appliance). Do grupy tych rozwiązań należą IBM Neteeza, , HP Vertica lub też rozwiązania Oracle Exadata oferowane przez Matic SA.
 2. Integrację informacji z wielu źródeł w ramach jednego narzędzia w czasie rzeczywistym „data streaming” m.in. za pomocą IBM Data Capture, Verint, HP Authonomy oraz rozwiązań własnych. Narzędzia z tego obszaru pozwalają na monitorowanie informacji w sieciach Internet, w tym monitorowanie informacji w sieciach społecznościowych typu Facebook.
 3. Analizę danych niestrukturalnych poprzez zaawansowane narzędzia analizy streamingu video, transkrypcji głosowej oraz narzędzi do transformacji danych typu ETL. Matic SA posiada własny zespół z obszaru Business Intelligence, który ma praktyczne doświadczenie w pracy z dużymi wolumenami informacji w krótkim czasie.
 4. Wizualizację i tworzenie raportów za pomocą interaktywnych narzędzi, które pozwalają użytkownikowi końcowemu (analitykowi danych) przygotować atrakcyjny w formie graficznej raport prezentujący wyniki analiz. Oferowane rozwiązania z tego zakresu to między innymi IBM Cognos, Data Watch oraz Qlik View.

Narzędzia raportowe (BI)

Szczegóły oferty

Rozwiązania klasy Business Intelligence (BI) pozwalają na konsolidację danych z różnych systemów informatycznych organizacji i wygodne pozyskiwanie wiedzy potrzebnej do tworzenia potrzebnych analiz na podstawie zgromadzonych danych. Narzędzia raportowe nie tylko pozwolą na szybkie sprawdzenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), ale również umożliwiają stworzenie bardzo skomplikowanych raportów, dedykowanych do konkretnych potrzeb użytkowników. Wyniki mogą być prezentowane w atrakcyjny wizualnie sposób w postaci przeróżnych typów wykresów i schematów.