Mamy zaszczyt poinformować, iż z dniem 01.10.2022 r. stanowisko Prezesa Zarządu firmy MATIC SA objął prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat.

Aleksander Nawrat ukończył matematykę stosowaną na Wydziale Matematyczno-Fizycznym (1994) oraz informatykę (2000) na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jest wieloletnim pracownikiem Politechniki Śląskiej. Pełni m.in. funkcję dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, jest także przewodniczącym Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 1994–1995 w ramach stypendium naukowego odbywał staże na University of Exeter w Wielkiej Brytanii. W roku 2000 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, które ukończył z wyróżnieniem (2002) zdobywając stopień doktorski.

W latach 2002–2010 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sterowania i Robotyki, Instytutu Automatyki na Politechnice Śląskiej. W 2010, po obronie pracy habilitacyjnej, otrzymał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Profesorem zwyczajnym został w 2015 r.

Przez wiele lat współpracował i piastował stanowisko członka zarządu, dyrektora jednostki organizacyjnej zajmującej się informacjami niejawnymi oraz zastępcy dyrektora zarządzającego w WASKO SA. Pełnił funkcję wiceprezesa Ośrodka Badawczo Rozwojowego OBRUM z branży zbrojeniowej, prezesa zarządu spółki technologicznej CBAiT, oraz wicedyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie witamy w firmie MATIC SA!