Infrastruktura informatyczna

Szczegóły oferty

Infrastruktura informatyczna

Szczegóły

Serwery

Szczegóły oferty

Matic SA gwarantuje właściwy dobór serwera lub grupy serwerów pod konkretne potrzeby, opierając swoją wiedzę na wieloletniej pracy z produktami wiodących producentów rozwiązań serwerowych: IBM, LENOVO, DELL-EMC, HPE oraz CISCO.
Zależnie od przeznaczenia i stawianych wymagań potrafimy dopasować i wdrożyć odpowiednią platformę sprzętową – serwery klasy INTEL x86, IBM POWER a nawet mainframe (IBM IFL).

Macierze dyskowe

Szczegóły oferty

W dzisiejszych przedsiębiorstwach powszechne jest przechowywanie danych na macierzach dyskowych, zapewniających wysoki poziom wydajności i elastyczności w zagospodarowaniu zasobów dyskowych przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na awarie sprzętowe.

Konstrukcja macierzy dyskowych pozwala na przekroczenie granic wydajności pojedynczego fizycznego napędu dyskowego, poprzez wykorzystanie wielu takich napędów jednocześnie. Wirtualizacja zasobów dyskowych macierzy pozwala na przydział dedykowanej przestrzeni dyskowej o wymaganych parametrach wielu serwerom jednocześnie. Redundancja na poziomie fizycznego wyposażenia macierzy stanowi zabezpieczenie przed awariami sprzętowymi. Zaawansowane mechanizmy zaimplementowane w tych urządzeniach pozwalają na wykonywanie bez udziału serwerów wewnętrznych kopii danych w macierzy lub wykonanie zdalnych kopii pomiędzy macierzami odległymi o setki kilometrów.
Matic SA oferuje macierze dyskowe m.in. takich producentów jak: DELL-EMC, IBM, DELL, CISCO.

Biblioteki taśmowe

Szczegóły oferty

Ilość danych przechowywanych w formie elektronicznej rośnie w tempie niespotykanym wcześniej. Coraz więcej firm oraz organizacji zaczyna korzystać z obiegu dokumentów i procesów biznesowych w postaci elektronicznej.
W sytuacji, gdy specyfika biznesu wymaga sporadycznego dostępu do dużej ilości danych zarejestrowanych w odległym okresie czasu lub gdy regulacje prawne wymagają zapewnienia niezmienności zarejestrowanych danych przez wiele lat, właściwym jest zastosowanie dedykowanych urządzeń archiwizacyjnych. Urządzenia te oparte są o nośniki optyczne, taśmy magnetyczne i specjalizowane macierze dyskowe i, w zależności od zastosowanej technologii, różnią się parametrami użytkowymi.

Biblioteki taśmowe w naszej ofercie spełniają najwyższe wymogi niezawodności i jakości – zapewniając bezpieczeństwo przechowywanych danych. Oferujemy sprzęt najwyższej klasy producentów, m.in. IBM.

Wirtualizacja

Szczegóły oferty

Dynamika zmian w biznesie oraz stale powiększająca się skala działań systemów informatycznych stawia departamentom IT daleko idące wymagania w takich dziedzinach, jak efektywne wykorzystywanie elementów infrastruktury IT, możliwości szybkiej adaptacji dostępnych zasobów do zaistniałych potrzeb, utrzymania ciągłości pracy systemów, wysokiego stopnia zapewniania ochrony danych i bezpiecznego do nich dostępu. Szczególnym wyzwaniem jest spełnienie tych wymagań jednocześnie przy zachowaniu niskich całkowitych kosztów utrzymania i wysokiego poziomu zwrotu z inwestycji przeznaczonych na informatykę.
Technologie wirtualizacji, które pozwalają na osiągnięcie powyższych celów są stosowane w wielu warstwach infrastruktury IT: sieciach LAN, sieciach pamięci masowych SAN, urządzeniach pamięci masowych, jak również w warstwie serwerów.
W dziedzinie pamięci masowych wirtualizacja stała się standardem. W podstawowym zakresie pozwala ona na współdzielenie zasobów jednej fizycznej macierzy przez wiele systemów jednocześnie. W obrębie fizycznego urządzenia definiowane są wirtualne struktury selektywnie przyporządkowane wybranym systemom. W sieciach pamięci masowych SAN, fizyczne przełączniki posiadają możliwość wyodrębnienia wielu niezależnych wirtualnych struktur SAN. Wirtualizację w warstwie platform przetwarzania zapoczątkowały serwery Mainframe. Obecnie idea wirtualizacji doczekała się realizacji w pozostałych rodzinach procesorów: RISC oraz x86.

Wirtualizacja w warstwie serwerów sprowadza się, w dużym uproszczeniu, do możliwości uruchamiania jednocześnie wielu różnych systemów operacyjnych na jednym fizycznym serwerze, jednak dodatkowe zaawansowane funkcjonalności wprowadzają nową jakość do ośrodków przetwarzania danych.

W Matic SA projektujemy i implementujemy rozwiązania oparte o technologie takich firm jak:

 • IBM – technologie PowerVM, LPAR, DLPAR, WPAR;
 • VMware – technologie vSphere, Operations Management, vSAN, NSX Data Center, Site Recovery Manager oraz vRealize.

Dzięki wirtualizacji możliwe jest zapewnienie tzw. Business Continuity – rozumianego jako zdolność do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do systemów, danych i usług, co sprowadza się do minimalizacji czasu niedostępności systemu i eliminacji ryzyka utraty danych. Zaawansowane technologie wirtualizacji pozwalają m.in. na migrację wirtualnych systemów w trybie on-line pomiędzy fizycznymi serwerami, awaryjne uruchomienie systemu wirtualnego na innym serwerze, wykonywanie kopii migawkowych wirtualnych systemów, usprawniające proces backupu i zdalnej replikacji. Wirtualizacja przy zachowaniu niskich kosztów i prostocie rozwiązania, stwarza nowe możliwości w zapewnieniu wysokiej dostępności w skali, jaka trudna jest do zrealizowania przy wykorzystaniu klasycznych klastrów wysokiej dostępności (High Availability). Mechanizmy wirtualizacji pozwalają zapewnić wysoką dostępność również w obszarze systemów i aplikacji, które nie są przystosowane do pracy w klasycznych klastrach wysokiej dostępności.

Systemy operacyjne i bazy danych

Szczegóły oferty

Za sprawne działanie rozwiązań informatycznych odpowiedzialna jest nie tylko infrastruktura sprzętowa, ale także dobrze dobrane systemy operacyjne oraz bazodanowe, zapewniające zachowanie wydajności na odpowiednim poziomie oraz wysoką niezawodność systemu.

Zapewniamy pełne wdrożenie i wsparcie dla następujących systemów operacyjnych:

 • IBM – AIX – systemu operacyjnego klasy Unix instalowanego na serwerach IBM, który gwarantuje wysoką wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność oraz stabilność;
 • Linux – komercyjne wersje takie jak Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server oraz darmowe odmiany typu Fedora, Ubuntu czy Debian;
 • Systemów operacyjnych z grupy Microsoft Windows Server dobrane do specyfiki systemu oraz wielkości organizacji;
 • Wirtualizacja systemów Linux na serwerach IBM Power Systems.

Implementowane przez nas środowiska bazodanowe zgodne ze standardami producentów Oracle, IBM oraz Microsoft.

Matic SA realizuje pełną usługę wdrożenia, rozpoczynając od ustalenia z Klientem wymagań systemu, optymalizacji rozwiązania, po kompleksowe wdrożenie oraz wsparcie posprzedażowe.

Projektowanie i wykonywanie dedykowanych systemów informatycznych

Szczegóły oferty

Nasza firma specjalizuje się w produkcji i wdrożeniach systemów dedykowanych, dostosowanych do potrzeb Klienta. Zajmujemy się całościową realizacją projektów, począwszy od fazy analizy potrzeb Klienta i szczegółowego formułowania wymagań biznesowych, poprzez produkcję i wnikliwe testy oprogramowania a kończąc na produkcyjnym wdrożeniu systemu. Po wdrożeniu pozostajemy do Państwa dyspozycji, służąc użytkownikom wsparciem technicznym i pomocą merytoryczną.

W zespole posiadamy wysokiej klasy specjalistów z zakresu analizy biznesowej i architektury systemów, jak również doświadczonych programistów pracujących w różnych technologiach. Proponowane przez nas systemy bazują na najlepszych praktykach informatycznych, dzięki czemu mamy pewność, że wytworzone oprogramowanie będzie w stanie sprostać wymaganiom Klienta, utrzymując jednocześnie wysoki poziom wydajności oraz zoptymalizowane wymagania sprzętowe.

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom w technologii informatycznej, kładziemy duży nacisk na mobilność naszych aplikacji, dając użytkownikom możliwość korzystania z programów i zasobów w wygodny sposób, w dowolnym miejscu i czasie. Stworzone dla Państwa oprogramowanie możemy dostarczyć wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną, oferując w ten sposób kompleksowe wdrożenie usługi.

Naszym rozwiązaniom zaufało już wiele firm, w tym również koncerny międzynarodowe. Jeśli widzą Państwo obszar działalności firmy, który wymaga usprawnienia procesów, lub poszukują rozwiązania informatycznego dostosowanego do charakterystyki Państwa działalności, prosimy o kontakt.

Systemy do zarządzania infrastrukturą IT

Szczegóły oferty

Każdego roku rośnie zależność wszystkich gałęzi gospodarki od wszelkiego rodzaju systemów informatycznych. Systemy te stają się coraz bardziej skomplikowane a utrzymanie ciągłości ich działania jest coraz częściej konieczne dla sprawnego funkcjonowania biznesu. W konsekwencji posiadanie sprawnego i wydajnego systemu zarządzania infrastrukturą IT jest nieocenione dla każdego administratora.

Każdy kompletny system zarządzania infrastrukturą sieciową powinien się składać z pięciu elementów (model ten nazwany został w skrócie modelem FCAPS):

 • Zarządzanie awariami (Fault),
 • Zarządzanie konfiguracjami (Configuration),
 • Rozliczalność (Accounting),
 • Zarządzanie wydajnością (Performance),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem (Security)

Odmiennym i nie mniej ważnym zagadnieniem są systemy zarządzania infrastrukturą IT. Systemy zarządzania infrastrukturą IT zawierają specjalistyczne narzędzia oraz dedykowane do konkretnych elementów infrastruktury IT moduły, które pozwalają sprawnie zarządzać nowoczesnym środowiskiem informatycznym bez względu na jego rozległość i stopień skomplikowania.

Poprzez zastosowanie modułów wyposażonych w algorytmy korelujące zdarzenia możliwe jest przedstawienie stanu całego, niejednokrotnie bardzo skomplikowanego środowiska na konsoli administratora.

Najczęściej realizowane zadania zarządzania środowiskiem IT to zarządzanie stacjami roboczymi – inwentaryzacja, dystrybucja oprogramowania oraz zdalna kontrola i monitorowanie krytycznych elementów:

 • Sieci
 • Serwerów
 • Baz danych
 • Macierzy dyskowych,
 • Działających aplikacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem – monitorowanie dostępu
 • Automatyzacja i monitorowanie procesów back-upu i archiwizacji
 • Monitorowanie SLA
 • Zarządzanie (Help Desk) centralnym ośrodkiem rejestracji zgłoszeń usterek IT

Kilkuletnie doświadczenia specjalistów Matic SA w zakresie wykorzystania sprawdzonych technologii firm takich jak IBM, Microsoft, Cisco pozwala oferować naszym Klientom możliwość sprawnego monitorowania i automatyzacji wszystkich elementów środowiska.

Systemy Backup

Szczegóły oferty

W dzisiejszych czasach informacja jest jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Dlatego też dobór odpowiedniego systemu backupu oraz partnera, który go wdroży, przesądza o tym, czy dane są bezpieczne, a w konsekwencji przekłada się na bezpieczeństwo całej firmy.

Matic SA oferuje rozwiązania do scentralizowanego, szybkiego, bezpiecznego składowania i archiwizacji danych czołowych producentów, dostosowane do wymagań biznesowych i infrastrukturalnych Klienta. Oferujemy kompleksową ochronę danych Klienta na bazie oprogramowania następujących firm: IBM (Spectrum Protect), EMC (NetWorker), Symantec (Veritas NetBackup, Backup Exec) oraz Veeam.