Relacje inwestorskie
Relacje inwestorskie
Wewnętrzne akty prawne
Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat Matic SA wg stanu na 17 sierpnia 2020 r.
100 % 2CH Sp. z o.o.

 

Walne zgromadzenia
Informacje i komunikaty
Złożenie dokumentów akcji Matic SA, Wezwanie nr 5

Wezwanie nr 5 do złożenia akcji Matic SA

Złożenie dokumentów akcji Matic SA, Wezwanie nr 4

Wezwanie nr 4 do złożenia akcji Matic SA

 

Dematerializacja akcji Matic SA, Wezwanie nr 3

Wezwanie nr 3 do złożenia akcji Matic SA w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji Matic SA, Wezwanie nr 2

Wezwanie nr 2 do złożenia akcji Matic SA w celu ich dematerializacji.

Wezwanie nr 2 do złożenia akcji Matic SA w celu ich dematerializacji.

Dematerializacja akcji Matic SA, Wezwanie nr 1

Wezwanie nr 1 do złożenia akcji Matic SA w celu ich dematerializacji.