Kontrola nad danymi o przelocie pasażera (Passenger Name Record – PNR) – dane o przelocie pasażera to dane osobowe podawane przez pasażerów, a gromadzone i przechowywane przez przewoźników lotniczych. Są wśród nich imię i nazwisko, data i trasa podróży, numer miejsca, bagaż, dane kontaktowe oraz sposób płatności.

Opracowana przez Parlament Europejski i Radę (UE) Dyrektywa nr 2016/681 ma uregulować przekazywanie takich danych organom ścigania państw członkowskich oraz przetwarzanie tych danych do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz ich ścigania.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązkowe jest przekazywanie danych PNR przez przewoźników lotniczych. Wobec przewoźników, którzy nie wypełniają obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR,  będą zastosowane sankcje, w tym kary finansowe.

Matic SA opracował informatyczny system wsparcia PNR GO – składający się z serwerów oraz oprogramowania, wspomagającego wysyłanie danych PNR do właściwych jednostek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Opracowane przez nas rozwiązanie dedykowane jest przewoźnikom lotniczym obsługującym loty wewnątrzunijne i pozaunijne.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższy link:

http://pnrgo.com/