Projekt budowy Krajowego Punktu Dostępowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowany i wdrożony przez konsorcjum z udziałem Matic SA, został nagrodzony w IX edycji konkursu LIDER ITS 2018.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS  jest promowanie rozwiązań służących rozwojowi Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce – przede wszystkim nowatorskich i efektywnych produktów, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Zrealizowany z udziałem Matic SA Krajowy Punkt Dostępowy jest platformą integracji podmiotów publicznych oraz komercyjnych w zakresie dostępu do informacji o warunkach ruchu na drogach. System zapewnia sprawną wymianę danych o ruchu drogowym z wykorzystaniem najnowocześniejszych trendów w technologiach informatycznych.

W rozwiązaniu użyto protokół DATEX 2, będący europejskim standardem dla systemów ITS, który ujednolica sposób informowania o zdarzeniach na drodze zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Więcej o konkursie: http://www.liderits.pl/