Zarządzanie danymi i analiza_

Wydajne bazy danych i rozwiązania sprzętoweEkstremalne systemy przetwarzania transakcji muszą obsługiwać dziesiątki tysięcy użytkowników współbieżnych przy zachowaniu ultraszybkiej, nieprzerwanej wydajności na efektywnych kosztowo platformach opartych na standardach.

 

Stając na przeciw wymaganiom dotyczącym zarządzaniem i magazynowaniem danych oraz transakcjami, proponujemy Państwu wysokowydajne sysetmy bazodanowe liderów tej branży – koncernu Sybase oraz IBM. W naszej ofercie znajdziecie Państwo systemy takie jak Adaptive Server Enterprise (ASE) czy Sybase IQ oraz rozwiązania sprzętowe jak m.in. IBM WebSphere DataPower Integration Appliance XI52, SAP HANA lub Neteeza czy Oracle Exadata.

 

IBM WebSphere DataPower Integration Appliance XI52 XI52

IBM WebSphere DataPower Integration Appliance XI52 to urządzenie sieciowe, które — nie zakłócając pracy i nie pogarszając istotnie wydajności sieci — w ramach jednej platformy realizuje typowe funkcje transformacji, integracji i routingu komunikatów. Zastosowanie dedykowanego sprzętu ułatwia korzystanie z rozwiązania, zapewnia wysoką skalowalność i pomaga w ograniczeniu złożoności infrastruktury, obniżeniu kosztów operacyjnych oraz osiąganiu wyższej wydajności.

  

Adaptive Server Enterprise (ASE)
Adaptive Server Enterprise (ASE) jest to rozwiązaniedla dużych korporacji. Jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych działającym w heterogenicznych środowiskach informatycznych. Przeznaczony jest do obsługi internetowych portali informacyjnych, transakcji rozproszonych, XML i usług sieciowych. Zapewnia technologię dostępu oraz przenoszenia danych, obsługę rozproszonych transakcji i zapytań pomiędzy bazami danych Sybase i innych dostawców.
Jako kluczowy dla przedsiębiorstw system zarządzania bazami danych wykorzystywany przez 24 z 25 największych globalnych banków oraz 46 z 50 największych globalnych banków i towarzystw ubezpieczeniowych, serwer ASE znany jest ze swojej wysokiej niezawodności, najlepszej wydajności i niskiego łącznego kosztu własności.

 

 

 


Schemat współdziałania ASE z systemami korporacyjnymi

 

Sybase IQ
Sybase IQ to z obszaru Business Intelligence. Sybase IQ to serwer analityczny, który został zoptymalizowany do obsługi hurtowni danych i aplikacji wspierających podejmowanie decyzji. Przeznaczony jest do wydajnej analizy dużych ilości danych. Zawiera opatentowaną technologię Vertical Partitioning. IQ jest kolumnową bazą danych (CODB). Dane przechowywane są kolumnami (każda kolumna oddzielnie), a nie wierszami (rekordami), jak w przypadku konwencjonalnych baz danych. Przyczynia się to do bardzo szybkiej obsługi złożonych, nieplanowanych zapytań. Sybase IQ nie wymaga czasochłonnego i kosztownego dostrajania, aby utrzymać wysoką wydajność przetwarzania zapytań.
Powyższe cechy potwierdzają uhonorowane nagrodami wyniki: ponad 1800 klientów i ponad 3200 projektów na całym świecie, poparcie ze strony czołowych analityków z branży, mediów i ekspertów, blogi i wyniki testów.

 

Baza Sybase otrzymała rekord Guinessa w zakresie największej hurtowni danych na świecie: Jeden Petabajt Danych, Sześć Trylionów Wierszy Danych Transakcyjnych, Serwer Sun SPARC Enterprise M9000, BMMsoft Server

 

 

Wartość dla Klienta:

 

  •  Wysoka wydajność i skalowalność systemu – Sybase ASE umożliwia zaawansowanym systemom IT osiągnięcie wydajności rzędu milionów transakcji na minutę w bazach danych o objętości liczonej w terabajtach przy zachowaniu stałego wzrostu ilości przetwarzanych danych i liczby transakcji.
  • Ograniczenie ryzyka operacyjnego – Sybase ASE zapewnia bezpieczeństwo systemów IT w najbardziej wrażliwych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo danych, stabilność sytemu i odzyskiwanie sprawności po awarii. Zapewnia wysoką dyspozycyjność i bezpieczeństwo na poziomie bazy danych bez konieczności wprowadzania modyfikacji do aplikacji.
  • Poprawa efektywności i wykorzystania zasobów – system Sybase ASE wykorzystuje efektywnie możliwości sprzętowe oraz ogranicza od minimum obszary niewykorzystanych zasobów, zapewniając wysoką sprawność bez konieczności stosowania drogiego sprzętu. Koszty związane z administrowaniem bazami danych również ulegają znacznemu ograniczeniu, z uwagi na fakt, że system ASE wymaga od administratorów znacznie mniejszego zaangażowania niż ma to miejsce w
     przypadku innych wiodących dostawców systemów bazodanowych.

  • Obniżenie kosztów ogólnych IT – Sybase ASE oferuje niski koszt posiadania systemu (TCO), osiągany przez redukcję kosztów związanych z licencjonowaniem, wdrażaniem, obsługą i aktualizacją systemu baz danych ASE. Na niski koszt końcowy składają się rozsądna cena licencji, zalety samego oprogramowania, które nie wymaga wysokich nakładów sprzętowych oraz relatywnie niskie wydatki związane z administrowaniem.
  •  Szybki dostęp do informacji - Dzięki Sybase IQ można analizować wyniki działalności, wykrywać oszustwa, mierzyć wyniki działań marketingowych, zarządzać relacjami z klientem i zapewnić kontrolę nad finansami w sposób wcześniej niemożliwy.
  •  Oszczędności związane z Sybase IQ sprawiają, że szybsze, skuteczniejsze i efektywniejsze kosztowo systemy raportowania i wspomagania decyzji leżą w zasięgu ręki.

 

  

PARTNERZY:

PL / EN / RU