Zarządzanie danymi i analiza_

Rozwiązania do transformacji i czyszczenia danychMatic oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania danymi:

  • Ekstrakcji danych z systemów źródłowych
  • Transformacji danych do oczekiwanego modelu docelowego
  •  Ładowania danych do hurtowni
  •  Reguł czyszczenia i walidacji danych 
  • Tworzenia opisów metadanych oraz reguł opisywania informacji źródłowych

 

Oferujemy rozwiązania oparte na technologii IBM Infosphere, SAP DataServices, QlikView oraz produkty Open Source.Dzięki wykorzystywaniu wysoko wydajnych rozwiązań wdrażane przez nas rozwiązania pracują efektywnie niezależnie od ilości systemów źródłowych oraz wielkości przetwarzanych informacji

 

 

Wartość dla Klienta: 

 

Praca z coraz większą ilością danych jest koniecznością dla wielu dziedzin gospodarki i rosnącej ilości przedsiębiorstw. W produkcji, marketingu, sprzedaży – zrozumienie rosnącej ilości informacji jest kluczem do poprawy wyników biznesowych. Skuteczne wdrożenie narzędzi ETL pozwala na przetwarzanie dużej ilości informacji z wielu źródeł oraz ich odpowiednią transformację i agregację, która pozwala na jej zrozumienie i praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy.

 

 

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU