Zarządzanie danymi i analiza_

Przeciwdziałanie nadużyciomMatic oferuje oprogramowanie pozwalające na przeciwdziałanie i wykrywanie nadużyć w przedsiębiorstwach prywatnych.

 

W szczególności wspieramy organizacje w:

  • Identyfikacji podejrzanych transakcji gospodarczych
  • Identyfikacji i oceny ryzyka
  • Prowadzeniu dochodzeń śledczych – współpracy z organami ścigania, analizie informacji dotyczących dochodzeń wewnętrznych i audytu
  • Identyfikacji podejrzanych Klientów firmy oraz podejrzanych zachowań
  • Identyfikacji luk w procesach pozwalających na nadużycia oraz ich uszczelnianiu
  • Oceny skali nadużyć i generowanych strat z tego tytułu

 

 

Wartość dla Klienta:

  • Obniżenie strat finansowych i wizerunkowych z tytułu wyłudzeń
  • Lepsza kontrola pracowników oraz Klientów
  • Uszczelnienie procesów biznesowych
  • Poprawa jakości świadczonych usług

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU