Zarządzanie danymi i analiza_

Archiwa cyfroweMatic ma silne kompetencje w zakresie budowania archiwów cyfrowych – zarówno dla przedsiębiorstw, jak również jednostek administracji państwowej. Budowane przez nas archiwa mogą przechowywać digitalizowane materiały w dowolnym formacie – zaczynając od archiwów dokumentów – czy to archiwów państwowych, dokumentów sądowych czy też dokumentacji księgowej lub operacyjnej przedsiębiorstwa, przez materiały audio, aż po nagrania video i rozwiązania klasy MAM/DAM.


Rozwiązania oferowane przez Matic są kompleksowe – zaczynając od analizy wymagań, przez dobór efektywnej platformy sprzętowej, urządzeń digitalizujących (np. skanerów) oraz bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych aż do warstwy dedykowanego oprogramowania:

  • Doradztwo w zakresie sposobu stworzenia archiwum informacji cyfrowych
  • Dobranie sprzętu i metod digitalizacji posiadanych zbiorów
  • Dostawa architektury sprzętowej – z włączeniem bibliotek pamięci oraz koncepcji ich rozszrzeania w miarę rozbudowy archiwum
  • Stworznie koncepcji udostępniania informacji i ich elastycznego opisywania za pomocą metadanych, w zależności od typu zbiorów oraz wymaganej charakterystyki ich opisu (w tym metody pół – automatyczne)
  • Portale typu web pozwalające na udostępnienie posiadanych informacji wskazanym użytkownikom lub też szerszej publiczności – w sieci Internet.
  • Mechanizmy raportowania i audytowania dostępu do zbiorów cyfrowych przez upoważnionych użytkowników

 

 

Korzyść dla Klienta:

 

Wdrożenie archiwum cyfrowego pozwala na odniesienie szeregu korzyści:

  • Zatrzymanie procesów erozji nośników informacji – papieru, klisz filmowych czy nośników magnetycznych w czasie – i zachowanie archiwum w kompletnej formie dla przyszłych pokoleń w ramach dziedzictwa kulturowego
  • Ochrona zgromadzonych informacji, zapewnienie ich integralności i kompletności – w szczególności zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi: pożarami, powodziami czy celowym zniszczeniem przez niepowołane osoby np. kradzieżą.
  • Zapewnienie dostępu do informacji zgromadzonej w archiwach cyfrowych w wygodny i szybki sposób – dzięki mechanimom udostępniania możliwy jest zdalny dostęp, bez obecności fizycznej w archiwum, a dzięki opisom i metodom wyszukiwania „jak w google” możliwe jest znalezienie pożądanego fragmentu archiwum w czasie wielokrotnie krótszym niż uprzednio. Takie mechanizmy mają szczególne znaczenie dla historyków oraz osób, które prowadzą badania naukowe oparte o informacje zgromadzone w archiwach.

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU