Technika Operacyjna i Informatyka Śledcza_

Systemy analizy śledczejMatic realizuje dostawy i wdrożenia kompleksowego systemu analizy śledczej i2 oferowanego przez IBM. Linia produktów i2 firmy IBM łączy bogate możliwości analizy i wizualizacji z możliwością dzielenia się informacją w czasie rzeczywistym.

 

Rozwiązanie zapewnia pomoc analitykom oraz zespołom wywiadowczym na wszystkich etapach prowadzenia dochodzenia. Produkty i2 są elastyczne, bezpieczne oraz łatwe do wdrożenia i używania zarówno w prostych jak i złożonych środowiskach informatycznych. Narzędzia i2 ułatwiają identyfikację, przewidywanie i zapobieganie w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości, korupcji, terrorystów oraz przestępstw gospodarczych takich jak próby wyłudzenia.Narzędzia analityczne IBM i2 dostarczają skutecznych możliwości wizualizacji i analizy w połączeniu z zaawansowaną funkcjonalnością dostępu do danych. Pomagają ograniczyć czas spędzony na przetwarzaniu danych i zwiększyć czas potrzebny na analizę. Elastyczny model danych i środowisko wizualizacji w połączeniu z szeroką gamą narzędzi do analizy wizualnej pomaga użytkownikom w budowaniu różnych widoków analitycznych dla tych samych danych. Można większy nacisk położyć na strukturę powiązań albo uwypuklić chronologię zdarzeń.


Rozwiązania analityczne IBM i2 stały się już standardem w rozwoju wywiadu i analiz śledczych na całym świecie. Flagowy produkt Analyst’s Notebook jest już z powodzeniem używany w ponad 150 krajach i aktualnie jest dostępny w 18 językach (również polskim). i2 oferuje bardzo elastyczne narzędzia do mapowania i przekształcania informacji importowanych ze strukturalnych i niestrukturalnych źródeł danych w centralnym repozytorium. Kiedy informacja jest wymodelowana w jednolitym formacie, użytkownicy mogą korzystać z narzędzi do zarządzania danymi w celu identyfikacji duplikacji oraz zbieżności ze źródłami wcześniej niepowiązanymi.


Jeśli Państwa organizacja potrzebuje analizować zróżnicowane dane, przedstawiać wyniki działań operacyjnych, organizować informacje lub mieć łatwy dostęp do istniejących źródeł danych, IBM i2 jest właściwym rozwiązaniem.

 

 

Wartość dla Klienta:

 

Wdrożenie i2 pozwala na:

  • Poprawę skuteczności w zakresie wyciąganych wniosków oraz map powiązań pomiędzy zdarzeniami, osobami oraz przedsiębiorstwami
  • Znaczne skrócenie czasu prowadzenia analiz śledczych
  • Uzyskanie lepszych wyników w zakresie powiązań danych – wcześniej nie zauważanych przez śledczego poprzez wykorzystanie gotowych wzorców pozwalających na wyszukiwanie zachowań patologicznych
  •  

  

PARTNERZY:

 

PL / EN / RU