Technika Operacyjna i Informatyka Śledcza_

Rozwiązania OSINT (Biały Wywiad)Informacje zawarte w Internecie stanowią cenne źródło informacji  dochodzeniowo - śledczych, a grupy przestępcze i terroryści używają Internetu jako kanału komunikacji oraz organizacji swoich działań.

 

Matic oferuje rozwiązania do pozyskiwania informacji i prowadzenia dochodzeń w sieci Internet w odpowiedzi na dzisiejsze wyzwania:

 

Organy ścigania

 • Zorganizowana przestępczość i gangi
 • Pedofilia
 • Kradzież tożsamości i wyłudzenia
 • Pranie brudnych pieniędzy
 • Przestępstwa w zakresie naruszania własności intelektualnej
 • Identyfikacja i rozpracowywanie organizacji ekstremistycznych

 

Zaangażowanie i wywieranie wpływu w Internecie

 • Identyfikacja kluczowych osób oraz aktywistów
 • Monitorowanie sieci oponentów w czasie rzeczywistym
 • Organiczne rozpowszechnianie informacji
 • Wpływanie na opinię publiczną

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Obrona

 • Identyfikacja i rozpracowywanie organizacji terrorystycznych
 • Ryzyka dla transportu publicznego
 • Sankcje i wymagania prawne
 • Analiza baz wiedzy przeciwników (HME, IED, TTPs)
 • Geolokalizacja celów
 • Wsparcie dla operacji wojskowych

 

Przestępstwa w Internecie i aktywność hakerów

Wsparcie dla ochrony sieci teleinformatycznych poprzez pozyskanie informacji:

 • Kto atakuje Twoją organizację?
 • Jakie są ich motywy?
 • Jak są zorganizowani?
 • Jakimi dysponują narzędziami?

 

Oferowane przez Matic rozwiązania oferują między innymi możliwości takie jak:

 • Analiza powiązań i gromadzenie danych z sieci społecznościowych typu Facebook, Twitter czy VK
 • Gromadzenie i przeszukiwanie Internetu w poszukiwaniu treści i zdarzeń
 • Agregacja pozyskanych informacji z Internetu w ramach jednego postępowania
 • Zarządzanie postępowaniami prowadzonymi w sieci Internet
 • Gromadzenie i identyfikacja materiału dowodowego, ocena wiarygodności
 • Zarządzanie tożsamościami
 • Monitorowanie tożsamości i grup aktywistów w Internecie
 • Praca z informacjami pozyskanymi z dark web
 • Identyfikacja osób i miejsc w tym z pomocą geolokalizacji

 

 

Wartość dla Klienta:

 • Radykalne skrócenie czasu dotarcia do informacji w sieci Internet
 • Obniżenie pracochłonności związanej z wyszukiwaniem informacji, osób oraz ich wzajemnych relacji na podstawie otwartych źródeł
 • Szybsze dotarcie do cennych informacji operacyjnych
 • Możliwość prowadzenia kompleksowych postępowań w oparciu o dane z Internetu
 • Możliwość masowego monitorowania określonych źródeł informacji pod kątem interesujących treści, osób, czy też zdarzeń

 

 

Partnerzy:

 

PL / EN / RU