Technika Operacyjna i Informatyka Śledcza_

Ochrona komunikacji oraz systemy akwizycji danych w sieciach GSMKomunikacja głosowa, tekstowa oraz danych w sieciach GSM stała się podstawowym kanałem komunikacyjnym. W ciągu ostatnich lat szczególnie wzrosła ilość przesyłanych danych, w związku z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, modemów w technologii LTE, tabletów itd.  Telefonia GSM została od początku wyposażona w mechanizm, który zapewniał pewien poziom ochrony, dzięki szyfrowaniu połączenia zestawianego w torze radiowym między terminalem (aparatem telefonicznym) a stacją bazową GSM (BTS), ale stosowany w tym celu algorytm A5 został już dawno złamany. Kolejne modernizacje standardu i wprowadzanie nowych algorytmów również nie zapewniają pełnej poufności i integralności danych - szczególnie takich, które są narażone na zjawiska szpiegostwa gospodarczego lub politycznego. Sieci GSM są również powszechnie wykorzystywane w komunikacji przez grupy przestępcze.

 

Rozwiązania Matic wychodzą naprzeciw wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa komunikacji w sieciach GSM skupiając się na trzech aspektach:

  • Zapewnieniu integralności stacji bazowych i wykrywaniu fałszywych BTS w publicznych sieciach GSM
  • Szyfrowaniu komunikacji głosowej w technologii VoIP, SMS oraz ochrona kryptograficzna przesyłania danych pomiędzy użytkownikami (wirtualne prywatne sieci)
  • Rozwiązania zapewniające ochronę danych przechowywanych w urządzeniu mobilnym
  • Analizę danych w sieciach GSM pozwalających na lokalizację terminala (telefonu) na podstawie rekordów CDR
  • Urządzenia pasywne i aktywne przeznaczone do działań taktycznych

 

Wybrane rozwiązania Matic to między innymi:

 

Network Guard

 

System przeciwdziałania inwigilacji

Network Guard jest rozwinięciem urządzenia Cell Seeker III, który jest liderem w technice badania sieci komórkowej i umożliwia szybkie przechwytywanie danych stacji radiowych z maksymalnie ośmiu sieci 2G lub 3G jednocześnie.

 

Network Guard jest systemem przeciwdziałania inwigilacji, został zaprogramowany do rozpoznawania aktywnych urządzeń przechwytujących oraz IMSI Grabbers.
Aktywne urządzenia przechwytujące i IMSI Grabbers korzystają z różnych środków, aby naśladować lub symulować oficjalne stacje bazowe lub budują fałszywą sieć. Network Guard wykorzystuje niedoskonałości w tej działalności i dostarcza szereg różnych alarmów potwierdzających wykrycie podsłuchów.

 

Oprogramowanie przeciwdziałania inwigilacji

Network Guard to system oprogramowania przeznaczony do wykrywania, pomiarów i raportowania działalności aktywnych urządzeń przechwytujących w sieciach mobilnych i IMSI Grabbers.Wszystkie dane są odniesione do danych georeferencyjnych poprzez zsynchronizowane aktywnej anteny GPS z mobilnymi połączeniami sieciowymi dostarczanymi za pośrednictwem anteny z multipleksowaniem wszystkich pasm.

 

Urządzenie Cell Seeker III jest podłączone do przenośnego komputera z aktywnym systemem aplikacji Network Guard przez port USB. Oprogramowanie laptopa oferuje różnorodne funkcje badania sieci mobilnej, optymalizację, funkcje forensic, tworzenie map, funkcje inwigilacji i przeciwdziałania inwigilacji.


Dane uzyskane za pośrednictwem Network Guard są zapisywane w formacie CSV i przesyłane do samodzielnego stanowiska lub scentralizowanego systemu typu klient serwer w oparciu o połączenia sieci komórkowej, analizy i mapowanie systemów.

 

Cell Finder

 

Oprogramowanie przeciwdziałania inwigilacji w sieciach mobilnych do dynamicznego mapowania.

 

Cell Finder jest systemem zewnętrznym do dynamicznego mapowania i przetwarzania danych o sieciach komórkowych w czasie rzeczywistym lub danych zgromadzonych i zapamiętanych przez urządzenie Cell Seeker III. Po uruchomieniu Cell Finder razem z Cell Seeker III-MR-B Cell Finder mamy możliwość dynamicznego mapowania urządzeń przechwytujących i fałszywych stacji bazowych jak tylko się pojawią lub historyczny przegląd poprzednich zapamiętanych sesji badawczych.

 

Cell Finder zawiera szereg dynamicznych funkcji mapowania przeznaczonych do interpretacji parametrów zebranych przez Cell Seeker III-MR-B.

 

Cell Finder obsługuje wiele systemów kartograficznych, w tym Microsoft MapPoint, Google Maps, Bing Maps, Yahoo Maps i wiele innych. Cell Finder obsługuje również systemy odwzorowania schematów map użytkowników na zapamiętaną mapę z dynamicznego mapowania w przypadku braku dostępu do Internetu.
Cell finder pracuje bezpośrednio na plikach wychodzących z Cell Seeker III-MR-B.

 

Cell Seeker Pro

 

System zarządzania danymi w sieci komórkowej

 

Cell Seeker Pro jest profesjonalnym system typu klient-serwer do zarządzania i gromadzenia danych z badania sieci komórkowych uzyskanych przez Cell Seeker III-MR-B. Dane zgromadzone w bazach danych Cell Seeker Pro dostarczają  dane porównawcze dla funkcji ProVect RCV systemu śledzenia i lokalizacji.

 

Cell Seeker Pro zarządza szeregiem baz danych odnoszących się do różnych aspektów sieci mobilnych i udostępnia szereg funkcji mapowania do wizualizacji i usytuowania urządzeń przechwytujących.

 

Cell Seeker Pro może zbierać dane z wielu systemów przeciwdziałania inwigilacji i zapewnia rozległe filtrowanie zapytań do bazy danych przydatnych do analizy lokalizacji i wystąpienia przechwytywania.

 

 

Wartość dla Klienta:

  • Znacząca poprawa ochrony poufności i integralności informacji wymienianych w sieciach GSM
  • Zyskanie informacji o próbach przejęcia komunikacji i podsłuchiwaniu korespondencji
  • Możliwość lokalizacji terminali (telefonów, tabletów, modemów) w sieciach GSM
  • Poprawa możliwości zbierania informacji do celów śledczych i procesowych

 

 

PARTNERZY:

 

PL / EN / RU