Technika Operacyjna i Informatyka Śledcza_

Monitorowanie strumieni danych (COM-INT) i przetwarzanie typu BIG DATAWsparcie dla pełnego cyklu zbierania danych dla rozpoznania i wywiadu elektronicznego za pomocą systemu TARAN.

 

Rewolucyjne zmiany w metodach nowoczesnej komunikacji

Komunikacja to wymiana informacji. Przez ostatnią dekadę wolumen i struktura komunikacji przeszła rewolucyjne zmiany. Wymiana informacji przeszła w erę cyfrową w sposób wcześniej nieprzewidywany i zaskakujący. Coraz bardziej również komunikacja głosowa zamienia się na postać cyfrową. Operatorzy telekomunikacyjni zbudowali zunifikowane sieci strukturalne do przesyłania danych i głosu, sieci społecznościowe i komunikatory internetowe przejęły część komunikacji.

 

Nowe wyzwania dla pozyskiwania wiarygodnych danych wywiadowczych

Tradycyjne środki komunikacji takie jak linie telefoniczne, telefony komórkowe czy też satelitarne oraz komunikacja radiowa w zastosowaniach wojskowych są uzupełniane, a niekiedy zastępowane przez komunikację opartą o IP. Inną konsekwencją jest ogromna różnorodność protokołów komunikacyjnych, które muszą być zinterpretowane w celu uzyskania wartościowych informacji bazujących na tych strumieniach komunikacyjnych. Prowadzenie dochodzeń na grupie lub złożonych sieciach tworzy coraz to nowe wyzwania.

 

Śledzenie celów wymaga nowych narzędzi

Efektywne śledzenie już zidentyfikowanych celów wymaga dostępu oraz analizy wielu źródeł informacji jednocześnie. Skupienie się tylko na komunikacji GSM może spowodować pominięcie krytycznych dla zrozumienia działań i intencji celu elementów komunikacji. Pełna realizacja tego celu wymaga nowych możliwości takich jak szerokie spektrum sensorów, korelacja zdarzeń z wielu źródeł, silne narzędzia analizy zawartości komunikacji i bardzo złożone możliwości analizy i filtrowania danych. 

 

Znajdowanie igły w stogu siana dzisiejszych danych

Podczas gdy śledzenie już zidentyfikowanych celów wymaga znacznych możliwości, identyfikacja nowych lub też identyfikacja potencjalnych zagrożeń idzie o jeszcze jeden krok naprzód. Często w takiej sytuacji wymagany jest «zrzut» surowych danych z wybranych sensorów. Rezultatem tego podejścia jest często ogromna ilość danych, które muszą być interpretowane za pomocą inteligentnych filtrów i zaawansowanych modeli wyszukujących pożądanych informacji jak również wykorzystania mechanizmów strumieniowania danych, które pozwolą na skalowanie liniowe niezależnie od wolumenów informacji.

 

Siła analityki i narzędzi do przetwarzania BIG DATA

Matic wspólnie z Schoenhofer integruje wysoko - specjalizowane narzędzia do analizy ruchu danych, głębokiej analizy zawartości i skomplikowanej korelacji zdarzeń z najnowszymi technologiami informatycznymi, które stanowią o sile rozwiązania, którego architektura pozwala na:

  • niezrównaną możliwość podłączenia sensorów dla wszystkich aktualnych źródeł przechwytywania informacji
  • skalowalność pozwalającą poradzić sobie z wolumenami danych dziś i w przyszłości
  • kompletne wsparcie dla monitorowania oraz niezawodności w rozproszonych instalacjach

 

Wartość dla Klienta

Unikalne połączenie rozwiązań analitycznych z najwyższej półki z narzędziami do przetwarzania danych klasy enterprise pozwala na zaoferowanie naszym klientom kompleksowego rozwiązania wywiadowczo - rozpoznawczego. Od danych surowych zebranych z podłączonych sensorów do pełnego zobrazowania sytuacji wywiadowczej w czasie rzeczywistym, od mobilnych zespołów taktycznych do dużych centrów analitycznych łączących wiele źródeł informacji. TARAN re-definiuje proces podejmowania decyzji za pomocą niezrównanej wydajności w kontekście nadzoru, rozpoznania oraz wywiadu.

 

Partnerzy:

PL / EN / RU