Ochrona infrastruktury krytycznej_

Analiza materiałów Video z centrów monitoringuRozwiązanie firmy BriefCam oferowane przez Matic pozwala radykalnie skrócić czas wyszukiwania interesujących fragmentów z materiału video, dzięki unikalnej metodzie kompresji.

 

Algorytm zastosowany w rozwiązaniu BriefCam  wybiera z zarejestrowanego w materiału poruszające się lub zmieniające się obiekty i skraca czas ich przeglądania wielokrotnie. Przykładowo z nagrania o czasie trwania   24h otrzymujemy 5 minutowy  materiał wideo. Oprogramowanie w procesie analizy oddziela tło od przemieszczających się obiektów zarejestrowanych w materiale i wyświetla je jednocześnie wraz z podaniem znacznika  czasu.

 

Funkcjonalności rozwiązania:

 • Radykalne skrócenie czasu przeglądania w celu wyszukania interesujących obiektów
 • Wyszukiwanie po kolorze, wielkości, szybkości oraz kierunku przemieszczania się obiektu
 • Filtrowanie po ścieżce przemieszczania, obszarze, czasie i innych indeksowanych parametrach
 • Możliwość analizy wielu materiałów jednocześnie, budowania zakładek oraz  usprawnienia organizacji pracy w zespole

 

 

Wartość dla Klienta:

 • Ograniczenie pracochłonności i czasochłonności w przeglądaniu  materiałów wideo
 • Wsparcie dla każdego formatu zapisu
 • Wykrywanie przeoczonych wcześniej zdarzeń (redukcja możliwości przeoczenia zdarzenia)
 • Skrócenie czasu do osiągnięcia wniosków
 • Nie ma konieczności integracji z systemami monitoringu
 • Możliwość prowadzenia wielu spraw, tworzenia zakładek w materiale i współdzielenia w zespole roboczym (wersja FS+)
 • Posługiwanie się programem proste dla użytkownika

 

 

 

Partnerzy:

 

PL / EN / RU