Lotnictwo_

Systemy zobrazowania sytuacji powietrznejWyzwania współczesnej kontroli ruchu lotniczego

 

Kontrola zarówno wojskowego, jaki cywilnego ruchu lotniczego wymaga dokładnej wiedzy o położeniu, kierunku, prędkości 

i tożsamości wszystkich znajdujących się w powietrzu statków. Uzyskanie tak wszechstronnego obrazu sytuacji wymaga stałego uwzględniania danych dostarczanych przez systemy radarowe. Pracownicy służb kontroli ruchu nieustannie monitorują ruch na podstawie danych o korytarzach powietrznych, planach lotów, strefach zakazanych i wielu innych informacji, mogących w dowolnym momencie ulec zmianie. Zdolność przewidywania wszelkich takich zmian znacznie podnosi nie tylko bezpieczeństwo, ale też posiada dużą wartość ekonomiczną.

 

 

Rozwiązanie, które przewiduje zdarzenia w powietrzu SIA-AIR

to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające orientację w sytuacjiw powietrzu i przewidywanie dotyczących jej zdarzeń, przeznaczone dla służby cywilnej oraz wojskowej kontroli ruchu lotniczego. Jego zalety to m.in.:

  • możliwość współpracy z szerokim wachlarzem sensorów i źródeł informacji
  • symulacja, rejestrowanie i ponowne odtwarzanie rozwoju wydarzeń dla potrzeb późniejszej szczegółowej analizy
  • monitorowanie i wizualizacja w trybie 3D GIS obszernych strumieni danych w czasie rzeczywistym pod kątem ewentualnych anomalii
  • elastyczne mechanizmy ostrzegania i raportowania, uprzedzające o zdarzeniach jeszcze przed ich powstaniem

 

 

Wartość dla Klienta:

Opracowane z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów analitycznych pakietu TARAN rozwiązanie SIA-AIR pomaga korzystającym z niego służbom kontroli ruchu lotniczego zwiększyć skuteczność działania oraz:

  • automatycznie wykrywać i zgłaszać potencjalne incydenty
  • wcześnie identyfikować anomalie i zyskać czas potrzebny na podjęcie działań zaradczych
  • znacząco zwiększyć wykrywalność w porównaniu z procesami ręcznymi
  • zaoszczędzić czas pracy ekspertów i umożliwić przeznaczenie go na analizę i kwalifikowanie zgłoszeń, zamiast na sprawdzanie dużych ilości danych.

 

Partnerzy:

PL / EN / RU