Integracja i wdrożenia rozwiązań_

Wsparcie zarządzania kontraktami na rynku gazu i energiiMatic oferuje rozwiązanie dla hurtowych odbiorców gazu i energii. Rozwiązanie jest przeznaczone do obsługi kontraktów na dostawy gazu w zakresie:

 • Obsługi nominacji, re-nominacji oraz alokacji i rozliczenia w synchronizacji z bramkami czasowymi narzuconymi przez OSP
 • Rozliczenia z OSP, z uwzględnieniem warunków zadeklarowanych w kontrakcie
 • Realizacji nominacji i alokacji z podziałem na punkt odbioru oraz całość kontraktu (w szczególności umowy ramowe oraz spotowe z TGE)
 • Wsparcia w zakresie rozliczeń i przygotowania dokumentów wymaganych przez OSP
  Integracji z systemem SAP
 • Pozwala na stworzenie bilansu portfela w zadanym horyzoncie czasowym
  Pozwala na interaktywną analizę scenariuszy „what-if” w wymiarze operacyjnym oraz finansowym

 

GAZ_kontrakt

 

Wartość dla Klienta:

 

Dzięki wdrożeniu naszych rozwiązań Klienci zyskują:

 • Zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie realizacji dostaw gazu – czy to w ramach OTC lub TGE
 • Poprawę automatyzacji procesu biznesowego – wzrost ergonomii pracy, dzięki automatycznemu generowaniu wymaganych dokumentów i poprawę przejrzystości rozliczeń kontraktów w skali całej orgnizacji
 • Obniżenie dodatkowych kosztów związanych z odbiorami niezgodnie z deklaracjami do OSP
 • Zwiększone zabezpieczenie ryzyka finansowego prowadzonych operacji na rynku gazu
PL / EN / RU