Integracja i wdrożenia rozwiązań_

Systemy poczty elektronicznejPoczta elektroniczna należy do podstawowych systemów, które są wdrażane w przedsiębiorstwach i organizacjach – jest podstawowym narzędziem komunikacji – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. W ostatnim okresie systemy poczty elektronicznej zostały rozszerzone o szereg funkcji dodatkowych, które zapewniają lepszą współpracę.

 

W naszej ofercie poza klasycznymi systemami poczty elektronicznej znajdują się również rozwiązania oferujące bogatą funkcjonalność w zakresie:

  • Funkcjonalności komunikacji „instant” – czat
  • Prostych wirtualnych „team room” w których można prowadzić forum, komunikację grupową oraz udostępniać dokumenty
    Rozbudowanych grup dyskusyjnych, które mogą służyć do wymiany wiedzy w firmie
  • Dostępności na urządzeniach mobilnych (tabletach i smartfonach) przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa

 

Wartość dla Klienta:

 

Niezawodne rozwiązania zapewniające wymianę poczty elektronicznej wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa stanowią często istotną podstawę jego działalności. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Matic:

  • Poczta elektroniczna będzie działała wydajnie, bezpiecznie i niezawodnie w skali całości przedsiębiorstwa – niezależnie od urządzenia użytkownika oraz jakości łączy telekomunikacyjnych
  • Będzie możliwe przesyłanie nie tylko e-maili, ale również komunikacja „czat” pomiędzy pracownikami pozwalająca szybko załatwić proste sprawy (od razu widać czy ktoś jest dostępny)
  • Wdrożony system będzie pozwalał na szeroką wymianę informacji oraz transfer wiedzy pomiędzy pracownikami: czy to w ramach dedykowanych problemów lub projektów, czy też w ramach publicznych (w ramach firmy) grup problemowych
    Dzięki nowoczesnemu systemowi poczty elektronicznej wzrośnie wydajność całej organizacji.

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU