Integracja i wdrożenia rozwiązań_

Systemy obiegu dokumentów i zarządzania procesamiMatic oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu systemów obiegu dokumentów oraz zarządzania procesami (BPMS)

 

W ramach oferty realizujemy:

 • Modelowanie procesów biznesowych, analizy przedwdrożeniowe (BPMN)
 • Wdrożenia systemów BPMS wraz z integracją z systemami dziedzinowymi
 • Systemy skanowania dokumentów wraz ze sprzętem i modułami rozpoznawania treści (OCR)
 • Wspomaganie pracy grupowej (w szczególności w zakresie procesów obiegu dokumentów w firmie i akceptacji – m.in. procesów akceptacji zobowiązań – faktur kosztowych, rozliczenia delegacji, akceptacji wniosków urlopowych i innych)
  Realizacja procesów obsługi klienta w zakresie obiegu dokumentów w organizacji
 • Realizacja e-Kancelarii z włączeniem mechanizmów podpisu elektronicznego uwierzytelnianego za pomocą PKI oraz urządzeń szyfrujących typu HSM
 • Repozytoria dokumentów wzory pism, procedury działań dla poszczególnych zadań związanych z obiegiem dokumentów

 

 

Wartość dla Klienta: 

 

 Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie obiegu dokumentów przekłada się bezpośrednio na następujące korzyści biznesowe:

 • Zwiększenie elastyczności organizacji – poprzez wdrożenie właściwych narzędzi zmiana obiegu dokumentów w firmie może być realizowana na poziomie administratora biznesowego procesu za pomocą kilku kliknięć
 • Poprawa ergonomii pracy i zwiększenie wydajności – przejście od obiegów papierowych do elektronicznych powoduje obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności pracy pojedynczego pracownika zaangażowanego w realizację procesu
 •  Obniżenie kosztów operacyjnych wynikające ze zwiększenia wydajności pracy
 • Przyspieszenie procesu obiegu sprawy w organizacji oraz zwiększenie przejrzystości pozwalające na wdrożenie pomiarów procesu (KPI)

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU