Integracja i wdrożenia rozwiązań_

Systemy bilansowania paliw w bazach NATOZabezpieczenie logistyczne w ramach NATO w zakresie baz paliwowych ma istotne znaczenie dla procesów planowania operacyjnego oraz taktycznej realizacji powierzonych zadań poszczególnym rodzajom wojsk. Matic oferuje rozwiązania Energy Solutions, które w pełni spełniają wymagania w zakresie zarządzania logistycznego, planowania i kontroli baz paliwowych w zastosowaniach wojskowych i cywilnych w Europejskiej sieci rurociągów i magazynów.

 

Oferowane rozwiązanie Energy Solutions obsługuje obecnie ponad 82 rurociągi o łącznej długości 53 tys. km oraz 236 terminali i magazynów paliwowych. To zintegrowane rozwiązanie łączy kluczowe procesy operacyjne w organizacji logistyki płynów „od zlecenia do faktury”. Jego otwarta architektura umożliwia dostęp do kluczowych danych operacyjnych i informacji zarządczych w całym przedsiębiorstwie, udoskonalając jednocześnie obsługę klienta przy pomocy informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym.

 

W ramach portfolio oprogramowania Energy Solutions oferujemy dwa główne moduły: Synthesis oraz Pipelinescheduler:

 

Synthesis to aplikacja klasy korporacyjnej do zarządzania logistyką substancji płynnych wykorzystywana przez przedsiębiorstwa przechowujące lub transportujące upłynnione węglowodory. Aplikacja wspiera zarządzanie całym cyklem od przyjęcia zamówienia po otrzymanie zapłaty.  Synthesis to jedyna aplikacja dostępna na rynku, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o branży logistyki substancji płynnych. Aplikacja oferuje niezrównany poziom integracji procesów przepływu pracy w przedsiębiorstwach tej branży, które z reguły są zupełnie od siebie nawzajem oderwane. W ten sposób Synthesis wprowadza przejrzystość procesów i ich bezproblemowe powiązanie, co umożliwia zwiększenie produktywności i poczynienie daleko idących oszczędności.

 

 

PipelineScheduler® pomaga przedsiębiorstwom w efektywnym i sprawnym planowaniu wykorzystania rurociągów oraz terminali w ramach jednej aplikacji.

Rozwiązanie to obejmuje:

 • Zarządzanie zamówieniami
 • Kompleksowe planowanie wykorzystania rurociągów i terminali
 • Zarządzanie zadaniami
 • Receptury mieszania i predykcję
 • Uzgadnianie operacji zaplanowanych i wykonanych
 • Wsparcie dla działów księgowości i handlowych
 • Sprawne i scentralizowane udostępnianie informacji
 • Moduł detekcji wycieków i zapobiegania kradzieżom

 

 Rozwiązanie zostało wybrane przez NATO Support Agency do obsługi 5600 km rurociągów i sieci terminali (więcej)

 

 

Wartość dla Klienta:

Rozwiązania firmy Energy Solutions zapewniają pewną zgodność z systemami NATO w zakresie prowadzenia zarządzania i logistyki paliw płynnych. Wdrożenie oprogramowania Energy Solutions poprawia następujące aspekty działalności operacyjnej w logistyce paliwowej:

 • Optymalizację wykorzystania dostępnej infrastruktury terminali i rurociągów
 • Możliwość płynnego planowania i harmonogramowania tłoczeń oraz wykorzystania terminali w zależności od potrzeb operacyjnych
 • Zyskanie informacji dostępnej w czasie rzeczywistym o wykorzystaniu i dostępnych możliwościach logistycznych w całej sieci transportowej
 • Efektywne procesy rozliczania kosztów tłoczeń

 

W szczególności rozwiązania Energy Solutions rozwiązują następujące problemy:

 

Większa złożoność planowania w przypadku istniejącego rurociągu:

 • Bardziej złożony miks produktów
 • Rozbudowana sieć rurociągów
 • Integracja zarządzania zapasami w zbiornikach
 • Konieczność integracji działań na poziomie ponad - narodowym

 

Przestarzałe systemy i procesy

 • Organizacja może być narażona na ryzyko w wyniku ograniczenia dostępności wiedzy dotyczącej planów i harmonogramów do niewielkiej grupy doświadczonych pracowników

 

Mniejsza pracochłonność planowania

 • Widoczność dłuższych perspektyw czasowych
 • Szybsza reakcja na wydarzenia dotyczące rurociągów
 • Szybsza reakcja na prośby i zapytania spedytorów
 • Automatyzacja zmian w planowaniu

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU