Infrastruktura Informatyczna_

Wirtualizacja 

Dynamika zmian w biznesie oraz stale powiększająca się skala działań systemów informatycznych stawia departamentom IT daleko idące wymagania w takich dziedzinach, jak efektywne wykorzystywanie elementów infrastruktury IT, możliwości szybkiej adaptacji dostępnych zasobów do zaistniałych potrzeb, utrzymania ciągłości pracy systemów, wysokiego stopnia zapewniania ochrony danych i bezpiecznego do nich dostępu. Szczególnym wyzwaniem jest spełnienie tych wymagań jednocześnie przy zachowaniu niskich całkowitych kosztów utrzymania i wysokiego poziomu zwrotu z inwestycji w informatykę.

 

Technologie wirtualizacji, które pozwalają na osiągnięcie powyższych celów jest stosowana w wielu warstwach infrastruktury IT: sieciach LAN, sieciach pamięci masowych SAN, urządzeniach pamięci masowych, jak również w warstwie serwerów.

 

W dziedzinie pamięci masowych wirtualizacja stała się standardem. W podstawowym zakresie pozwala ona na współdzielenie zasobów jednej fizycznej macierzy przez wiele systemów jednocześnie. W obrębie fizycznego urządzenia definiowane są wirtualne struktury selektywnie przyporządkowane wybranym systemom. W sieciach pamięci masowych SAN, fizyczne przełączniki posiadają możliwość wyodrębnienia wielu niezależnych wirtualnych struktur SAN. Wirtualizacja w warstwie platform przetwarzania zapoczątkowały serwery Mainframe. Obecnie idea wirtualizacji doczekała się realizacji w pozostałych rodzinach procesorów: RISC, EPIC, x86.


Wirtualizacja w warstwie serwerów sprowadza się, w dużym uproszczeniu, do możliwości uruchamiania jednocześnie wielu różnych systemów operacyjnych na jednym fizycznym serwerze, jednak dodatkowe zaawansowane funkcjonalności wprowadzają nową jakość do ośrodków przetwarzania danych.

W Matic projektujemy i implementujemy rozwiązania oparte o technologie takich firm jak:

  • IBM – technologie LPAR, DLPAR, Advanced Power Virtualization, Wokrload Patition (WPAR), 
  • VMware z bogatym portfolio produktów w tym VMware Server, ESX Server, Virtual Desktop Infrastructure, do wirtualizacji serwerów i stacji roboczych opartych o procesory x86 (INTEL, AMD).

 

Dzięki wirtualizacji możliwe jest zapewnienie Business Continuity rozumianego jako zdolność do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do systemów, danych i usług, co sprowadza się do minimalizacji czasu niedostępności systemu i eliminacji ryzyka utraty danych. Zawansowane technologie wirtualizacji pozwalają m.in. na migrację wirtualnych systemów w trybie on-line pomiędzy fizycznymi serwerami, awaryjne uruchomienie systemu wirtualnego na innym serwerze, wykonywanie kopii migawkowych wirtualnych systemów, usprawniające proces backupu i zdalnej replikacji. Wirtualizacja przy zachowaniu niskich kosztów i prostocie rozwiązania, stwarza nowe możliwości w zapewnieniu wysokiej dostępności w skali, jaka trudna jest do zrealizowania przy wykorzystaniu klasycznych klastrów wysokiej dostępności (High Availability). Mechanizmy wirtualizacji pozwalają zapewnić wysoką dostępność również w obszarze systemów i aplikacji, które nie są przystosowane do pracy w klasycznych klastrach wysokiej dostępności.

 

 

Wartość dla Klienta:

 

Optymalizacja infrastruktury IT w warstwie serwerowej dokonuje się m.in. poprzez konsolidację wielu różnorodnych systemów operacyjnych na niewielkiej liczbie wydajnych serwerów. Jest to proces prowadzący do stworzenia takiego modelu infrastruktury, który pozwala efektywnie wykorzystać wolne zasoby posiadanych i nowo uruchamianych serwerów, skrócić czas oczekiwania na przystosowanie infrastruktury serwerowej do zmieniających się potrzeb biznesowych, obniżyć koszty użytkowania infrastruktury IT, uprościć i podnieść poziom zarządzania serwerami.

 

Wirtualizacja umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów poprzez ich alokację tam, gdzie są potrzebne w danym momencie. Pozwala na obniżenie kosztów zakupu i utrzymania sprzętu dzięki możliwości zmniejszenia ilości urządzeń fizycznych z zachowaniem tej samej funkcjonalności oraz wydajności systemu.  W zdecydowanym stopniu wpływa również na zapewnienie ciągłości działania dzięki braku przywiązania usług do konkretnych fizycznych elementów systemu.

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU