Cyberbezpieczeństwo_

Szkolenia i EdukacjaCyberbezpieczeństwo w obecnych czasach staje się równoprawnym elementem obrony kraju. Brak ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa zagraża utrzymaniu normalnie funkcjonującego kraju w warstwie społecznej, informacji publicznej (mediów), zapewnienia skutecznej komunikacji w procesach zaopatrzenia i produkcji czy też utrzymania kluczowych dla bezpieczeństwa obywateli systemów automatyki przemysłowej w wodociągach, rafineriach, rurociągach, bazach paliwowych, sieciach energetycznych i wielu innych obiektach mających bezpośredni wpływ na życie i zdrowie ludzi.

 

W Matic posiadamy szerokie portfolio rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa zasobów cyfrowych, sieci telekomunikacyjnych i infrastruktury krytycznej. Ten obszar jest jednym z kluczowych elementów działalności firmy.  

 

Wspólnie z naszym Partnerem - firmą PGI oferujemy rozbudowany program szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Kursy obejmują następujące zagadnienia:

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - zestaw kursów dedykowanych dla kadry zarządzającej oraz dowódców wyższego szczebla
 • Zaawansowane metodyki prowadzenia ataków cyfrowych - kursy przeznaczone dla specjalistów technicznych do prowadzenia działalności operacyjnej
 • Zbieranie dowodów cyfrowych (analiza śledcza) - kurs kierowany głównie dla policji oraz prokuratorów w zakresie zabezpieczania i wyszukiwania dowodów procesowych w przestrzeni cyfrowej
 • Umiejętności analityczne w cyberbezpieczeństwie - kurs dla analityków strategicznych
 • Biały wywiad - zbieranie informacji wywiadowczych w przestrzeni publicznej
 • Programy rządowe - dedykowane kursy dla agend rządowych, wojska oraz służb specjalnych
 • Dane i protokoły w sieciach telekomunikacyjnych - szkolenia pozwalające na zrozumienie znaczenia informacji technicznych przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych.

 

Akademia Cyberbezpieczeństwa PGI oferuje najwyższy poziom szkoleń dla biznesu oraz organizacji rządowych, będąc kompleksowym ośrodkiem, który zwalcza zagrożenia w zakresie ochrony cyfrowej i cyberbezpieczeństwa dla wszystkich sektorów przemysłowych.

 

Kursy zostały zaprojektowane specjalnie dla:

 • Kadry dowódczej, która musi zapewnić bezpieczeństwo swoim organizacjom - również w zakresie obrony reputacji, marki oraz sterowania mediów w atakach propagandowych
 • Agend rządowych odpowiedzialnych za zapewnienie porządku publicznego i obrony w obszarze cyberprzestrzeni
 • Liderów IT, którzy chcą tworzyć wartość biznesową i strategię IT z uwagą na obronę sieci i danych krytycznych
 • Profesjonalistów IT w branżach, w których konieczna jest umiejętność ochrony systemów w czasie rzeczywistym
 • Organizacji międzynarodowych

 

Zdecydowaliśmy się na współpracę z akademią cyberbezpieczeństwa PGI, ponieważ:

 • Akademia Cyberbezpieczeństwa PGI oferuje unikalne podejście w zakresie projektu, technologii oraz wykorzystania środowiska szkoleniowego (symulatora Cyber).
 • Trenerzy są starannie dobierani, z doświadczeniem w pracy operacyjnej w agendach rządowych. Są to najwyższej światowej klasy eksperci w swoich dziedzinach, którzy łączą trening i naukę z realizacją zadań operacyjnych – utrzymując stale aktualny poziom wiedzy. 
 • Wszystkie kursy są zbieżne z celami w zakresie obronności w szczególności wg. standardów NATO lub też akredytacji takich jak CESG, CREST i TIGER.
 • Wszystkie szkolenia są dopasowane do charakterystyki branży i realizowanych zadań
 • Wszyscy uczestnicy szkoleń PGI zostają częścią programu Alumni, który pozwala na dalszą wymianę doświadczeń zawodowych oraz kontaktów.

 

Najlepszą reklamą kursów jest opinia ich uczestników:

„Kurs zbierania dowodów cyfrowych (forensic) otworzył mi oczy na różne techniki zbierania informacji śledczych, które mogą być wykorzystane w celu dochodzenia źródeł incydentu. Okazały się one o wiele bogatsze niż tylko „wyłączenie z gniazdka” komputera. Szczególnie wartościowe było połączenie teorii bezpieczeństwa IT z praktyką. Czuję, że jestem dziś lepiej przygotowany do tworzenia i wykonywania polityki IT w moim przedsiębiorstwie; egzamin końcowy pozwolił mi na zademonstrowanie nowych umiejętności, które zdobyłem, aby analizować nowe zagrożenia. - Dyrektor IT spółki z sektora energetycznego

 

 

Wartość dla Klienta:

 • Podniesienie poziomu ochrony zasobów cyfrowych organizacji lub państwa
 • Zrozumienie i zyskanie nowych narzędzi w zakresie kontroli przestrzeni cyfrowej
 • Poprawa odporności sieci cyfrowych na ataki i infiltrację – zarówno w zakresie szpiegostwa przemysłowego jak również politycznego oraz działalności zorganizowanych grup przestępczych
 • Zyskanie wiedzy na temat gromadzenia dowodów oraz tropienia śladów ataków w cyberprzestrzeni

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU