Cyberbezpieczeństwo_

Systemy zarządzania tożsamościąZarządzanie tożsamością w złożonej organizacji, która posiada wiele systemów informatycznych oraz heterogeniczne środowisko pracy jest kluczem do wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych oraz ochrony przed niepowołanym dostępem.


Rozwiązania Matic oferują następujące funkcje:

 • Zapewnienie użytkownikom wygody poprzez single sign-on (jedno logowanie do wszystkich systemów)
 • Scentralizowanie zarządzania użytkownikami dla zewnętrznych aplikacji
 • Automatyczna propagacja zmiany hasła
 • Automatyczne dodawanie i blokowanie dostępu do wielu systemów w jednym miejscu
 • Kontrola dostępu do wybranych aplikacji dla każdego użytkownika i każdej grupy
 • Możliwość rozbudowy funkcjonalności w oparciu o udokumentowany framework
 • Wsparcie dla różnych protokołów integracyjnych i technologii (np. SOAP, REST, JAVA)
 • Możliwość wbudowania własnych narzędzi kryptograficznych dla haseł.
 • Zarządzanie użytkownikami, loginami (dodawanie, przeglądanie, filtrowanie, edycja, blokowanie (kasowanie), odblokowywanie),
 • Zarządzanie danymi uwierzytelniającymi użytkowników (np. zmiana hasła, parametry hasła),
 • Zarządzanie rolami (tożsamościami) użytkowników oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień,
 • Organizowanie użytkowników w katalogi i struktury (również zagnieżdżone) odpowiadające strukturze organizacji, w celu ułatwienia zarządzania użytkownikami, przypisywanie użytkowników do grup,
 • Zarządzanie rolami (dodawanie, usuwanie, przeglądanie, filtrowanie, tworzenie hierarchii, budowanie struktury uprawnień),
 • Nadawanie użytkownikom i grupom użytkowników ról i uprawnień
 • Integracja z innymi serwerami LDAP np. Microsoft Active Directory, Sun, eDirectory, Directory Serve
 • Integracja lub import istniejących repozytoriów  użytkowników

 

 

Wartość dla Klienta:

 

Rozwiązania oferowane przez Matic są liderami w swoich obszarach w zakresie zarządzania tożsamością. W ramach wdrożenia konsultanci Matic zaproponują praktyczne rozwiązania, które przełożą się na praktyczną wartość dla Państwa organizacji:

 • Zmniejszenie ilości pracowników z szerokim dostępem do wielu systemów nie wynikających z ich obowiązków na miejscu pracy
 • Poprawa polityki haseł oraz przyznawania ról poprzez centralizację funkcji z wielu wcześniej rozproszonych systemów i indywidualnych, różnych funkcjonalności
 • Zmniejszenie ilości aktywnych kont mimo odejścia lub zmiany stanowiska przez pracownika
  Szybsze reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
 • Spadek pracochłonności w dziale IT zajmującym się przyznawaniem dostępów

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU