Cyberbezpieczeństwo_

Rozwiązania klasy SIEMMatic wdraża i oferuje system klasy SIEM firmy IBM o nazwie QRadar.

 

QRadar łączy dane o zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa z tysięcy urządzeń i aplikacji rozproszonych u Klienta. Następnie przeprowadza natychmiastową korelację surowych danych, aby odróżnić rzeczywiste zagrożenia od fałszywych alarmów. Opcjonalnie oprogramowanie to może współpracować z serwisem IBM Security X-Force Threat Intelligence, który udostępnia listy adresów IP z których mogą być prowadzone ataki, w tym hostów ze szkodliwym oprogramowaniem, źródła spamu i innych zagrożeń. IBM Security QRadar SIEM może także korelować słabe punkty zabezpieczeń systemów z danymi o zdarzeniach i aktywności sieci organizacji, co pomaga w określaniu priorytetów w pracy zespołu bezpieczeństwa zajmującego się odpowiedzią na incydenty.

 

IBM Security QRadar SIEM:

  • Zapewnia dostęp do bieżących informacji o stanie bezpieczeństwa, które aktualizowane są w czasie bliskim rzeczywistemu i pomagają w wykrywaniu zagrożeń oraz określaniu ich priorytetów, a tym samym w monitorowaniu całej infrastruktury informatycznej.
  • Ogranicza liczbę alertów i określa ich priorytety, pomagając ukierunkować ewentualne dochodzenia na listę podejrzanych incydentów spośród wielu wpisów.
  • Umożliwia bardziej efektywne wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie, a przy tym generuje szczegółowe raporty o dostępie i aktywności użytkowników.
  • Pomaga inteligentnie chronić środowiska chmurowe.

Generuje szczegółowe raporty o dostępie do danych i aktywności użytkowników ułatwiające spełnienie wymagań formalno-prawnych.

 

 

 

Wartość dla Klienta:

  • Poprawa poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej
  • Obniżenie pracochłonności związanej z reakcją na incydenty
  • Poprawa wykrywalności ataków i obniżenie stopnia penetracji systemów teleinformatycznych
  • Obniżenie ryzyka strat finansowych i wizerunkowych

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU