Cyberbezpieczeństwo_

Ochrona danych na urządzeniach mobilnychcykl_zycia_mobile1

Oferujemy system do profesjonalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi takimi jak  smartfony, tablety i laptopy.

 

Rozwiązanie oparte o produkt IBM MobileFirst zabezpiecza poufne i zastrzeżone dane poza bezpiecznymi murami centrali, wspierając pracowników na pierwszej linii działalności. Gwarantujemy zastosowanie środków kontroli i ochrony zasobów mobilnych przez cały okres ich życia.


Cykl życia urządzenia mobilnego

Środowiska mobilne są różnorodne, złożone i często pozostają poza kontrolą działu informatycznego w centrali. RozwiązanieIBM daje tym działom możliwość scentralizowanego zarządzania urządzeniami i danymi oraz konserwacji urządzeń przez cały cykl ich życia. Cykl życia takiego urządzenia składa się z trzech etapów, z których każdy wiąże się z istotnymi problemami, jakie działy informatyczne muszą rozwiązać. W każdym z tych etapów konieczne jest aktywnie zarządzanie danymi, urządzeniami, aplikacjami i komunikacją ze wszystkimi pracownikami mobilnymi. Celem jest zapewnienie scentralizowanego podejścia do zarządzania danymi i urządzeniami poprzez niezbędne mechanizmy kontroli i podglądu, a jednocześnie umożliwienie pracownikom mobilnym bezpieczne korzystanie z informacji i aplikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków.

 

Przekazanie

W pierwszym etapie cyklu życia rozwiązanie służy do zarządzania zadaniami wdrażania wszelkich inicjatyw mobilnych, w tym przydzielania członkostwa w grupach i tworzenia modeli uprawnień, konfigurowania urządzeń w celu ich wzajemnego połączenia, przekazywania klienta zarządzającego drogą bezprzewodową oraz początkowego wdrażania aplikacji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na tym etapie, IBM umożliwia działom informatycznym scentralizowane zarządzanie wymogami bezpieczeństwa, w tym ustalanie zasad bezpieczeństwa, inicjalizowanie haseł podawanych przy włączaniu urządzeń, instalowanie i szyfrowanie danych, instalowanie oprogramowania antywirusowego, instalowanie zapory sieciowej i kontrolę nad portami/peryferiami na danym urządzeniu.

 

Użytkowanie

Na etapie użytkowania IBM pozwala skutecznie zarządzać rutynowymi zadaniami wymaganymi do skutecznej i maksymalnie wydajnej pracy urządzenia oraz automatyzować je. Zadania te obejmują śledzenie zasobów, aktualizację i naprawę oprogramowania, monitorowanie pracy urządzeń, zdalne sterowanie, utrzymywanie i modyfikowanie konfiguracji urządzeń i aplikacji, a także dystrybucję i aktualizowanie danych i plików. IBM MobileFirst jest w stanie zautomatyzować dystrybucję plików w postaci elektronicznej, zarządzanie plikami i katalogami, powiadomienia oraz zadania związane z zarządzaniem rejestrem systemu. Kluczowe zadania bezpieczeństwa obejmują regularne tworzenie kopii zapasowych danych, instalowanie łat i aktualizacji bezpieczeństwa, egzekwowanie zasad bezpieczeństwa oraz monitorowanie naruszeń i zagrożeń bezpieczeństwa.

 

Wycofanie

Trzecia faza cyklu życia urządzenia mobilnego może wystąpić z różnych powodów. Urządzenie może zostać utracone, skradzione, wycofane z użytku lub przeznaczone do innego celu. W przypadku urządzenia utraconego lub skradzionego IBM MobileFirst zapewnia zdalnie trwałe usunięcie danych, skuteczne zablokowanie urządzenia z poziomu konsoli administracyjnej. Administratorzy dysponują narzędziami niezbędnymi do zdalnego ponownego przekazania lub wdrożenia zasobów oprogramowania, a także przywrócenia danych.

  


Wartość dla Klienta:

 

Łączność mobilna zaprojektowana dla przedsiębiorstwa

IBM wykorzystuje koncepcję inteligentnej architektury, optymalizującej zdolność podejmowania odpowiednich decyzji co do narzędzi wykorzystywanych przy wdrażaniu urządzeń mobilnych na pierwszej linii działalności. Funkcje zarządzania łącznością można w całości wdrażać zdalnie (bezprzewodowo), co eliminuje konieczność ręcznego konfigurowania urządzeń zdalnych przez dział informatyczny.

 

Serwer pośredniczący

Nie ma potrzeby otwierania portów przychodzących w wewnętrznej zaporze sieciowej, co pozwala łatwiej uzyskać zgodę działu zajmującego się bezpieczeństwem. Serwer pośredniczący (instalowany jest w strefie zdemilitaryzowanej sieci) ułatwia bezpieczną komunikację między urządzeniami mobilnymi, a firmową siecią intranetową, ponieważ w sieci nie są potrzebne żadne otwarte porty przychodzące. Zwiększa to bezpieczeństwo sieci, a ponieważ nie trzeba korzystać z sieci VPN, wzrasta bezpieczeństwo komunikacji, a wpływ na procesor lub wydajność baterii urządzenia mobilnego jest minimalny.

 

Tworzenie harmonogramów i ustalanie priorytetów

W obrębie centrali zarządzanie systemami jest czynnością rutynową. Zadanie to staje się jednak skomplikowane, gdy w grę wchodzą urządzenia mobilne, gdyż nie zawsze są one połączone z siecią. IBM ułatwia rutynowe zadania zarządzania, umożliwiając automatyczne tworzenie harmonogramów odpytywania urządzeń w celu sprawdzenia, czy przestrzegają one firmowych zasad.

 

Monitoring urządzeń

IBM reaguje na zmiany stanu urządzenia i jest w stanie wywoływać połączenia, rejestrację zdarzeń lub procesy lokalnie, gdy dojdzie do zmiany kluczowych cech urządzenia w stanie rozłączonym. Funkcja ta może być bardzo przydatna dla administratorów, gdyż umożliwia archiwizację danych z urządzenia, którego poziom baterii spadł poniżej poziomu krytycznego, bądź monitorowanie i egzekwowanie zasad instalacji i korzystania z aplikacji za pomocą rejestracji i raportowania. ZS kolei rejestrowanie zapisywania poufnych plików na kartach zewnętrznych lub ich wysyłania na inne urządzenia zwiększa bezpieczeństwo.

 

Raporty i rejestracja danych

Kluczowa dla systemu bezpieczeństwa firmy jest zdolność rejestrowania i raportowania wszystkich zdarzeń bezpieczeństwa występujących w urządzeniach zdalnych. Dział informatyczny ma dostęp do szczegółowych raportów dotyczących: dowolnego wyjątkowego zdarzenia, naruszenia zasad bezpieczeństwa, urządzeń wchodzących do użytku i z niego wycofywanych. IBM MobileFirst jest w stanie generować raporty w wielu wymiarach - między innymi według typu urządzenia, grupy lub typu użytkownika.

 

 

PARTNERZY:

PL / EN / RU