WartościW naszej pracy kierujemy się następującymi nadrzędnymi wartościami:

 

Bezpieczeństwo i Stabilność.
Bezpieczeństwo naszych Klientów – zarówno wymiarze biznesowym jak również technologicznym jest dla nas najważniejsze. Wybierając Matic stawiają Państwo na stabilną, dobrze zarządzaną firmę o długoletniej tradycji. Oferowane przez nas rozwiązania opierają się na sprawdzonych technologiach wspieranych przez międzynardowych liderach w swoich branżach.

Jakość.
Zawsze dążymy do zrozumienia prawdziwych potrzeb I oczekiwań naszych Klientów, a następnie robimy co możliwe, aby dostarczone przez nas rozwiązanie wykraczało poza te oczekiwania.
 
Etyka.
Pracujemy zawsze mając na uwadze uczciwość biznesową, przejrzystość podejmowanych działań, oraz zrozumienie dla praktycznych celów biznesowych. 

Doskonałość techniczna I innowacja.
W Matic prowadzimy program stałego podnoszenia naszych kompetencji. Informatyka jest dziedziną wiedzy, która wymaga od nas stałej nauki – dlatego też jesteśmy organizacją, która podąża za najnowszymi osiągnięciami, a oferowane przez nas rozwiązania mają wysoką wartość dodaną, która pozwala naszym Klientom skutecznie konkurować na swoich polach działalności. Posiadamy własny zespół programistyczny, który prowadzi działania z zakresu R&D.

Efektywność ekonomiczna.
Zawsze proponujemy naszym Klientom rozwiązania efektywne kosztowo. Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów, minimalizujemy koszty jednocześnie maksymalizując praktyczną wartość z wdrożonych technologii informatycznych.

Planowanie.
Jesteśmy przygotowani do pracy w reżimie czasowym Klienta, nie naszym. Rozumiemy, że wdrażanie rozwiązań informatycznych wymaga dobrego planowania, współpracy oraz zaangażowania, a czas wprowadzenia rozwiązania na rynek jest bezpośrednio związany z osiągnięciem zakładanej stopy zwrotu z inwestycji.

Niezależność.
W Matic nasze cele zawsze pokrywają się z celami naszych Klientów. Nie angażujemy się w zobowiązania, które ograniczałyby możliwość zaoferowania naszym Klienotm najlepszych, naszym zdaniem, rozwiązań i usług.PL / EN / RU