24 styczeń 2017
Archiwum

Zapytanie Ofertowe w Projekcie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.



 

 

Niniejszym publikujemy zapytanie ofertowe w zakresie planowanego projektu, który będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapraszamy do złożenia oferty. 

 

Zapytanie ofertowe_MATIC

Zaacznik nr 1_ Zapytanie Ofertowe_MATIC

Zalacznik nr 2_Zapytanie Ofertowe_MATIC

Zaacznik nr 3_ Zapytanie Ofertowe_MATIC

 

 

PL / EN / RU