16 maj 2016
Archiwum

Techniczne Aspekty Przestępczości TeleinformatycznejPodczas konferencji pojawi się problematyka wykrywania i zabezpieczania dowodów „cyberprzestępstw” i innych, popełnionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak również  sens opracowywania standardu dla niestandardowych usług i narzędzi wkraczających w sfery dotychczas pomijane lub marginalne.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 23.05.16 - 25.05.16

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

- Trendy cyberprzestępczości

- Współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu cyberprzestępczości

- Monitorowanie zagrożeń w Internecie

- Ujawnianie, pozyskiwanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów cyfrowych

- Narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości

- Praktyka zwalczania cyberprzestępczości

 

PL / EN / RU