Obsługiwane branże

MediaMatic posiada silne kompetencje, potwierdzone zrealizowanymi projektami w zakresie rozwiązań dedykowanych dla mediów. W ramach naszej oferty proponujemy rozwiązania w zakresie infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w zakresie procesów produkcyjnych, post-produkcyjnych oraz archiwów cyfrowych.


Kluczowe rozwiązania Matic dla mediów obejmują między innymi:

 

Macierze i biblioteki taśmowe

specjalizowane rozwiązania dla mediów pozwalające na przechowywanie treści audiowizualnych w oryginalnej jakości z procesów produkcyjnych i roboczych. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań Matic dostęp do materiałów może być realizowany bez zbędnych opóźnień, a jakość jest w każdej chwili dostosowana do procesu produkcyjnego lub kanału emisji. Więcej


Archiwa cyfrowe

kompleksowe archiwa informacji cyfrowej – dokumentów, email, materiałów audiowizualnych lub fotograficznych. Digitalizacja archiwów oraz infrastruktura i aplikacje do przetwarzania danych archiwalnych: ich udostępniania, analizy statystyk wykorzystania w różnych kanałach, klasyfikacji oraz zarządzania umieszczonymi w archiwum materiałami. (więcej -> Link do archiwa cyfrowe) Więcej


Systemy obiegu dokumentów i zarządzania procesami

dynamiczne zmiany w procesach biznesowych wymagają silnych narzędzi do obsługi tych zmian. Rozwiązania z zakresu obiegu dokumentów oraz procesów oparte o wiodące światowe rozwiązania wdrażane przez Matic gwarantują, że zakładane cele biznesowe zostaną osiągnięte, a przedsiębiorstwo zyska na elastyczności w skali całej swojej działalności – nawet jeśli kluczowe systemy przedsiębiorstwa typu SAP pozostaną bez zmian. Szereg praktycznych doświadczeń Matic w tym zakresie powoduje, że wdrożenie w firmie tej klasy rozwiązania wnosi znaczącą wartość dodaną. Więcej


Szyny integracyjne

architektura oparta o usługi jest koniecznością w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej w której zmiany w procesach, a co za tym idzie w zintegrowanych ze sobą usługach i systemach muszą być wprowadzane szybko, aby sprostać presji konkurencji. Odpowiedzią Matic są wdrożenia elastycznych i łatwych w implementacji szyn integracyjnych. Ich wdrożenie pozwala skrócić czas zmiany procesu nawet do godzin oraz drastycznie obniżyć koszty zmian. Więcej


Narzędzia Raportowe (BI)

oferujemy praktyczne rozwiązania z zakresu analizy i hurtowni danych pozwalające na łatwy, a jednocześnie nieograniczony dostęp do posiadanych przez firmę danych przez użytkowników biznesowych. W szczególności w zakresie emisji bloków reklamowych w różnych kanałach dotarcia do użytkowników oraz integracji danych dotyczących oglądalności. Doskonale rozumiemy, że wartość mają mechanizmy raportowania i agregowania danych do poziomu dashboardów i syntetycznych wskaźników, które pozwalają na wyciągnięcie praktycznych wniosków z wielości informacji zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie których można podjąć lepsze decyzje biznesowe. Wdrażane rozwiązania mogą być też wsparte dedykowanymi rozwiązaniami sprzętowymi zintegrowanymi z oprogramowaniem w zakresie przetwarzania danych w celu jeszcze większego przyspieszenia dostępu do dużych wolumenów danych. Więcej


Kompleksowa oferta Matic dla mediów:
Ochrona infrastruktury krytycznej
Technika Operacyjna i Informatyka Śledcza


PL / EN / RU