Obsługiwane branże

LotnictwoMatic oferuje rozwiązania dla lotnictwa cywilnego i wojskowego. Bazujemy na technologiach i rozwiązaniach uznanych producentów światowych – liderach w swoich obszarach. Rozwój technologii, wzrost ruchu lotniczego oraz nacisk na ograniczanie kosztów wymuszają zmiany w obszarze zarządzania ruchem lotniczym przy jednoczesnej konieczności  Doświadczenia Matic z zakresu integracji systemów informatycznych o znaczeniu krytycznym pozwalają nam na oferowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze lotnictwa.

 

Kluczowe rozwiązania Matic dla lotnictwa obejmują między innymi:

 

Systemy  zarządzania ruchem lotniczym

Systemy zarządzania ruchem lotniczym mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. Systemy ATM składają się z wielu zintegrowanych ze sobą elementów takich jak radary SSR/PSR, systemy zobrazowania wraz z HMI (interfejsem użytkownika), systemami zarządzania planami lotu oraz wykorzystania przestrzeni powietrznej, oraz systemami dozoru i kontroli lotu. Wdrożenie systemu ATM wymaga integracji wszystkich systemów w ramach jednego spójnego środowiska pracy kontrolera. Więcej

 

Rozwiązania w zakresie komunikacji lotniczej

Bazując na technologiach Harris Corporation oferujemy systemy klasy VCS (Voice Communication Systems). Oferowane rozwiązania są dedykowane do pracy w lotnictwie cywilnym oraz wojskowym. Oferowany system wykorzystuje innowacyjną w systemach lotniczych VCS technologie IP – w ramach systemu VCS21 firmy Harris. Więcej

 

Dostawy i instalacje pomocy radionawigacyjnych oraz systemów wsparcia lądowania

Oferujemy dostawy i instalacje pomocy radionawigacyjnych – systemów radiolatatni połączonych z systemem pomiaru odległości (VOR / DME) oraz systemów wsparcia lądowania (ILS). Wykonanie obejmuje projekty techniczne, dostawy urządzeń oraz ich uruchomienie wraz z kalibracją. Systemy spełniają wymagane normy niezawodności oraz obejmują komponenty testujące sprawność w trakcie pracy. Oferowane systemy mogą być wykorzystane zarówno w lotnictwie cywilnym jak również wojskowym. Więcej 

 

Rozwiązania z zakresu osłony meteo oraz ATIS

Dane pogodowe stanowią istotny element łańcucha zapewniającego bezpieczeństwo operacji lotniczych. Nowoczesne stacje pogodowe zapewniają szereg funkcjonalności niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań:

  • Przetwarzanie danych pogodowych z zewnętrznych źródeł
  • Wewnętrzne bazy danych informacji klimatycznych oraz meteorologicznych
  • Przygotowywanie depesz pogodowych METAR, TAF, SYNOP
  • Integracja z radarami pogodowymi
  • Zabudowane zintegrowane balony pogodowe do pomiarów wiatru
  • Zgodność z normami wojskowymi NATO STANAG, METCM, METEO11

W ramach wdrażanych systemów dostarczamy również systemy automatycznej informacji lotniskowej (ATIS), które zawierają informacje meteo oraz dotyczące warunków lądowania. Więcej

 

Ochrona infrastruktury lotniskowej

Zadanie skutecznej ochrony infrastruktury lotniskowej – zarówno wewnątrz terminali jak również terenu lotniska – pasów startowych, dróg kołowania oraz płyt postojowych jest skomplikowanym przedsięwzięciem wymagającym zaawansowanych systemów. Rozwiązania Matic z zakresu ochrony infrastruktury lotniskowej adresują szereg aspektów związanych z zarządaniem bezpieczeństwem na lotnisku:

-       Integracja systemów ochrony lotniska: CCTV, kontrlo dostępu, przeciw – pożarowego

-       Rozwiązania z zakresu automatycznej analizy strumieni video z systemów CCTV

-       Systemy wewnętrznej komunikacji naziemnej

-       Systemy ochrony perymetrycznej – w tym radary powierzchniowe

-       Systemy monitorowania swój – obcy działające na płycie lotniska (pojadzy oraz osoby)

Systemy lotniskowe w zakresie ochrony perymetrycznej opartej o technologie optoelektroniczne oraz radary powierzchniowe. Więcej

 

Realizowane przez nas projekty mają charakter kompleksowy od projektowania, przez dostawę, uruchomienie, odbiór techniczny i gwarancję.

 

Kompleksowa oferta Matic dla lotnictwa:
Technika Operacyjna i Informatyka Śledcza


PL / EN / RU