Obsługiwane branże

EnergetykaRozwiązania Matic dla szeroko rozumianej energetyki i przedsiębiorstw sektora Utilities obejmują szereg rozwiązań ukierunkowanych na procesy produkcji, przesyłu, energii oraz dystrybucji energii, gazu, wody, zarządzania obsługą Klienta przemysłowego i indywidualnego, gospodarki odpadami oraz wsparcia w zakresie uruchamiania nowych obszarów biznesowych z zakresu Multiutility. Istotne dla tej branży procesy związane z zarządzaniem, bieżącym utrzymaniem i rozwojem sieci dystrybucyjnej są również wspierane przez Matic. Jesteśmy w stanie przedstawić i przeprowadzić w Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej koncepcję wejścia w SmartUtilities i użycia nowoczesnych narzędzi do realizacji ww koncepcji.


Kluczowe rozwiązania Matic dla energetyki obejmują między innymi:


Konsolidacja infrastruktury informatycznej

optymalizacja w zakresie wykorzystywanej infrastruktury sprzętowej, centrów przetwarzania danych, wirtualizacji posiadanego sprzętu oraz zwiększania wydajności i pojemności w zależności od potrzeb aplikacji biznesowych (więcej -> infrastruktura informatyczna) Więcej


Modelowanie skutków awarii przemysłowych i zarządzanie ryzykiem

wspólnie z Partnerem oferujemy unikalne rozwiązanie do kompleksowego ograniczania ryzyka w zakładach energetycznychbranży Utilities. Oferowane rozwiązanie składa się z trzech elementów: (1) systemu określania i modelowania ryzyka w blokach energetycznych na podstawie drzewa przyczynowo – skutkowego oraz modelowania skutków awarii w całości instalacji np. wybuchów, wycieków lub pożarów, (2) trenażera sytuacji awaryjnych w modelu 3D, który pozwala trenować właściwe dla danej awarii zachowania operatorów instalacji oraz (3) modułu zarządzania sytuacją awaryjną złożoną z checklist oraz modeli zachowań instalacji. Więcej


Narzędzia Raportowe (BI)

oferujemy praktyczne rozwiązania z zakresu analizy i hurtowni danych pozwalające na łatwy, a jednocześnie nieograniczony dostęp do posiadanych przez firmę danych przez użytkowników biznesowych. Doskonale rozumiemy, że wartość mają mechanizmy raportowania i agregowania danych do poziomu dashboardów i syntetycznych wskaźników, które pozwalają na wyciągnięcie praktycznych wniosków z wielości informacji zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie których można podjąć lepsze decyzje biznesowe. Więcej


Systemy obiegu dokumentów i zarządzania procesami

dynamiczne zmiany w procesach biznesowych oraz wdrożenia nowych segmentów sprzedażywymagają silnych narzędzi do obsługi tych zmian. Rozwiązania z zakresu obiegu dokumentów oraz procesów oparte o wiodące światowe rozwiązania wdrażane przez Matic gwarantują, że zakładane cele biznesowe zostaną osiągnięte, a przedsiębiorstwo zyska na elastyczności w skali całej swojej działalności – nawet jeśli kluczowe systemy przedsiębiorstwa typu SAP pozostaną bez zmian. Szereg praktycznych doświadczeń Matic w tym zakresie powoduje, że wdrożenie tej klasy rozwiązania w firmie wnosi znaczącą wartość dodaną. Więcej


Kompleksowa oferta Matic dla energetyki:


PL / EN / RU