Obsługiwane branże

Chemia i PrzemysłRozwiązania dla Chemii i Przemysłu są istotnym elementem naszej działalności. W ciągu 20 lat działalności zgromadziliśmy unikalną wiedzę dotyczącą specyfiki sektora. Oferujemy szereg dopasowanych rozwiązań IT do specyfiki branży. Jesteśmy partnerem branżowym zakresie dedykowanych systemów do zarządzania ryzykiem przemysłowym, procesami produkcji (MES), optymalizacji łańcucha logistycznego, systemów automatyki oraz systemów rozliczania kontraktów na rynku energii. Nasze rozwiązania pozwalają na uzyskanie praktycznych rezultatów biznesowych w postaci zmniejszenia kosztów.

Kluczowe rozwiązania Matic dla chemii i przemysłu obejmują między innymi:

 

Zarządzanie kontraktami na dostawy energii i gazu

postępująca deregulacja rynku w zakresie realizacji dostaw energii i gazu, która w wielu przypadkach stanowi największą część kosztów produkcyjnych jest istotnym elementem wymuszającym zmiany w tym obszarze działalności przedsiębiorstw. Matic przygotował dedykowane rozwiązania pozwalające na poprawę efektywności działania w tym obszarze oraz przygotowanie na nowe regulacje prawne. W zakresie rozwiązań dla rynku gazu oprogramowanie Matic współpracuje z Gaz System oraz TGE, jest zintegrowane z SAP. Oprogramowanie pozwala na rozliczanie wielu kontraktów gazowych w ramach jednego lub wielu punktów dostaw poprzez realizację nominacji i alokacji. Więcej

 

Modelowanie skutków awarii przemysłowych i zarządzanie ryzykiem

wspólnie z Partnerem oferujemy unikalne rozwiązanie do kompleksowego ograniczania ryzyka w instalacjach przemysłowych. Oferowane rozwiązanie składa się z trzech elementów: (1) systemu określania i modelowania ryzyka w instalacjach na podstawie drzewa przyczynowo – skutkowego oraz modelowania skutków awarii w całości instalacji np. wybuchów, wycieków lub pożarów, (2) tenażera sytuacji awaryjnych w modelu 3D, który pozwala trenować właściwe dla danej awarii zachowania operatorów instalacji oraz (3) modułu zarządzania sytuacją awaryjną złożoną z checklist oraz modeli zachowań instalacji. Więcej

 

Systemy przeznaczone do pracy w centrach zarządzania kryzysowego

rozwiązania z zakresu integracji i prezentacji informacji niezbędnych w centrum zarządzania kryzysowego. Integrują informację z wielu źródeł – systemów monitoringu, systemów p-poż, SCADy, alarmów i systemów ochrony liniowej, zewnętrznych źródeł informacji np. w zakresie prognozy pogody czy informacji w mediach. Funkcjonalność rozwiązań pozwala na monitorowanie i zarządzanie prowadzonymi akcjami kryzysowymi w które zaangażowane jest wiele służb oraz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa jednocześnie pozwalając na znaczącą poprawę koordynacji działań. Więcej

 

Systemy klasy GIS

rozwiązania oparte o mapę geoprzestrzenną pozwalające na realizację szeregu funkcji biznesowych w zakresie zarządzania majątkiem – lokalizowanie majątku (również majątku w ruchu np. taboru kolejowego), modelowanie przestrzeni, serwisowanie i utrzymanie ruchu instalacji przemysłowych, lokalizowanie personelu w strefach niebezpiecznych i wiele innych praktycznych zastosowań. Więcej

 

 

Kompleksowa oferta Matic dla chemii i przemysłu:
Lotnictwo


PL / EN / RU