Obsługiwane branże

Bankowość i UbezpieczeniaRozwiązania Matic dla branży finansowej obejmują wachlarz rozwiązań dzięki którym możliwe jest oferowanie nowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych oraz lepsze zarządzanie posiadanymi informacjami o Klientach. W szczególności oferujemy rozwiązania z zakresu przetwarzania danych w ramach strumienia „Big Data”, systemy do zarządzania dokumentami w ramach archiwów cyfrowych oparte o rozwiązania „w chmurze”. Posidamy również silne kompetencje z zakresu technologii mobilnych mając w naszej ofercie rozwiązania z zakresu płatności mobilnych oraz mobilnej bankowości.


Kluczowe rozwiązania Matic dla bankowości i ubezpieczeń obejmują między innymi:


Ochrona danych przetwarzanych w systemie bankowym

na urządzeniach mobilnych i systemach transakcyjnych – bezpieczeństwo przechowywanych środków ma dla Banku znaczenie podstawowe – dlatego też oferujemy szereg rozwiązań dotyczących ochrony w zakresie przetwarzania informacji na każdym etapie łańcucha wartości – zarówno w obszarze teletransmisji, składowania, procedur bezpieczeństwa jak również obszarów podwyższonego ryzyka jak przetwarzanie w chmurze publicznej lub też na urządzeniach mobilnych (więcej -> bezpieczeństwo i ochrona informacji) Więcej


Narzędzia Raportowe (BI)

oferujemy praktyczne rozwiązania z zakresu analizy i hurtowni danych pozwalające na łatwy, a jednocześnie nieograniczony dostęp do posiadanych przez firmę danych przez użytkowników biznesowych. Doskonale rozumiemy, że wartość mają mechanizmy raportowania i agregowania danych do poziomu dashboardów i syntetycznych wskaźników, które pozwalają na wyciągnięcie praktycznych wniosków z wielości informacji zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie których można podjąć lepsze decyzje biznesowe Więcej


Rozwiązania infrastrukturalne

optymalizacja w zakresie wykorzystywanej infrastruktury sprzętowej, centrów przetwarzania danych, wirtualizacji posiadanego sprzętu oraz zwiększania wydajności i pojemności w zależności od potrzeb aplikacji biznesowych (więcej -> infrastruktura informatyczna) Więcej


Aplikacje mobilne oraz systemy płatności mobilnych

mobilność zmienia sposób interakcji Klienta i Banku. Zintegrowanie procesów w instytucjach finansowych z wykorzystaniem smartfonów w całości procesów CRM, w zintegrowany z innymi kanałami sposób to jeden z istotniejszych elementów zyskiwania przewagi konkurencyjnej. Pomagamy Bankom i instytucjom w realizacji misji zintegrowanego kanału kontaktu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych (unified customer experience). Projekty z tego zakresu realizujemy wspólnie z Partnerem, firmą Mobiset Services, która wdraża i rozwija dedykowane rozwiązania płatnicze z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Więcej

 

 

 

Kompleksowa oferta Matic dla bankowości i ubezpieczeń:
Ochrona infrastruktury krytycznej
Technika Operacyjna i Informatyka Śledcza


PL / EN / RU