Obsługiwane branże

Administracja publicznaRozwiązania Matic dla administracji publicznej pozwalają na optymalizację istniejącej infrastruktury IT, poprawę integracji procesów w urzędach administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym oraz zwiększenie efektywności działań administracji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. Oferujemy również rozwiązania teleinformatyczne w zakresie wdrożeń sieci szerokopasmowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Kluczowe  rozwiązania Matic dla administracji publicznej obejmują między innymi:

 

Archiwa cyfrowe
archiwa informacji cyfrowej – dokumentów, email, materiałów video lub fotograficznych. Digitalizacja archiwów dokumentów państwowych oraz aplikacje do przetwarzania danych archiwalnych. Więcej

Rozwiązania do wsparcia procesów HR
narzędzie usprawniające okresową ocenę zatrudnionej kadry urzędniczej dla jednostek administracji publicznej, które pozwala na poprawę efektywności procesów oceny i całkowitą zgodność z wymaganiami prawa. Więcej

Rozwiązania infrastrukturalne
optymalizacja w zakresie wykorzystywanej infrastruktury sprzętowej, centrów przetwarzania danych, wirtualizacji posiadanego sprzętu oraz zwiększania wydajności i pojemności w zależności od potrzeb aplikacyjnych. Więcej

Zarządzanie Danymi i Analiza (BI)
Rozwiązania do analizy danych i ich prezentacji – zarówno w zakresie monitorowania procesów, wyszukiwania nadużyć czy też prowadzenia statystyk. Więcej


Kompleksowa oferta Matic dla administracji publicznej:


PL / EN / RU